14:13 25/07/2022

Đến 2025, Thừa Thiên-Huế trở thành đô thị trực thuộc Trung ương

Thanh Xuân

Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên-Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến 2065...

Đến năm 2025, phát triển Thừa Thiên-Huế trở thành đô thị trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường...
Đến năm 2025, phát triển Thừa Thiên-Huế trở thành đô thị trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường...

Tại hội nghị, báo cáo tóm tắt thuyết minh nhiệm vụ, đại diện đơn vị tư vấn (Viện Quy hoạch đô thị & Nông thôn quốc gia) cho biết, phạm vi ranh giới lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên-Huế với diện tích khoảng 4.947km2; phía Bắc giáp tỉnh Quảng Trị; phía Đông giáp biển Đông; phía Nam giáp tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng; phía Tây giáp Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Quy hoạch nhằm mục tiêu đến năm 2025, phát triển Thừa Thiên-Huế trở thành đô thị trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường.

Đến năm 2030, đưa Thừa Thiên-Huế trở thành một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hoá, du lịch và y tế; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao.

Đến năm 2045, đưa Thừa Thiên-Huế trở thành phố Festival, trung tâm văn hoá, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.

Quy hoạch đô thị Thừa Thiên-Huế với tính chất là đô thị đặc thù trực thuộc Trung ương; bảo tồn phát huy giá trị di sản của quốc gia; là cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ, với thế mạnh động lực của kinh tế biển, kinh tế du lịch, kinh tế sinh thái.

Nhiệm vụ nêu lên những yêu cầu trọng tâm trong nghiên cứu quy hoạch bao gồm: đánh giá thực trạng quy hoạch phát triển đô thị, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch vùng tỉnh Thừa Thiên-Huế; Quy hoạch chung thành phố Huế, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư; xác định những tồn tại, hạn chế, xác định các yêu cầu quản lý phát triển đô thị trong giai đoạn mới, những vấn đề tồn tại, bất cập cần điều chỉnh;

Nghiên cứu các chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc hình thành và phát triển đô thị Thừa Thiên Huế theo định hướng đô thị đặc thù về di sản, văn hoá, cảnh quan trực thuộc Trung ương; Nghiên cứu mối quan hệ của đô thị Thừa Thiên-Huế với các địa phương lân cận, mô hình đô thị trực thuộc Trung ương để lựa chọn cấu trúc phát triển phù hợp; Phát triển đô thị theo hướng đa cực, với trọng tâm là thành phố Huế và các khu vực ven biển;

Tại hội nghị, các thành viên tham dự đều thống nhất với lý do, sự cần thiết lập quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên-Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến 2065. Đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp giúp đơn vị tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ, trên các lĩnh vực: quy hoạch - kiến trúc, đầu tư, giao thông, tài nguyên và môi trường, tài chính, thương mại, quốc phòng an ninh.

Kết luận tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Trần Thu Hằng nhấn mạnh sự cần thiết của việc quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên-Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, đồng thời đề nghị tỉnh Thừa Thiên-Huế tập trung rà soát, đảm bảo tính thống nhất của quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Trong đó, nội dung quy hoạch cần nêu rõ các giá trị yếu tố đặc thù trong tổ chức, xây dựng không gian đô thị Thừa Thiên-Huế. Ngoài ra cũng làm rõ quan điểm kế thừa của quy hoạch đã được phê duyệt; hướng đến xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên-Huế vào thời gian tới.