Kinh tế số

Sẽ xem xét cấp giấy phép sử dụng băng tần 5G cho nhà mạng

Tính đến ngày 8/4/2024, Tập đoàn Viettel đã hoàn thành nghĩa vụ nộp các khoản tài chính theo quy định. Tập đoàn VNPT hiện đang làm các thủ tục thanh toán, dự kiến ngày 09/4/2024 sẽ hoàn tất các nghĩa vụ này. Sau khi các doanh nghiệp trúng đấu giá nộp tiền trúng đấu giá theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy phép sử dụng băng tần theo quy định...