Kinh tế số

Thế giới đã có hơn 700 triệu người dùng 5G

Thông tin được ông David Wang, Giám đốc điều hành của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản lý Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin, Tập đoàn Huawei (Trung Quốc) chia sẻ cách đây ít hôm tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà phân tích toàn cầu của Huawei 2022…