11:23 06/05/2021

Hà Nội lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh năm học 2021-2022

Thanh Xuân

Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh Thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 gồm 67 thành viên do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng làm Trưởng ban;. Thời gian làm việc của Ban Chỉ đạo từ ngày ký quyết định đến hết ngày 31/8/2021...

Các thí sinh sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh năm học 2021-2022
Các thí sinh sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh năm học 2021-2022

Ngày 5/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Quyết định số 1982/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh Thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 và Quyết định số 1983/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thành phố Hà Nội năm 2021.

Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh Thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 gồm 67 thành viên do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng làm Trưởng ban; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Đại làm Phó Trưởng ban. Thời gian làm việc của Ban Chỉ đạo từ ngày ký quyết định đến hết ngày 31/8/2021.

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thành phố Hà Nội năm 2021 gồm 65 thành viên do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng làm Trưởng ban; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Đại làm Phó Trưởng ban. Thời gian làm việc của Ban Chỉ đạo từ ngày ký quyết định đến hết ngày 30/9/2021.

Theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt, thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 được thực hiện cụ thể như sau:

Với hình thức tuyển sinh trực tuyến, thời gian tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 12/7 đến hết ngày 14/7/2021; tuyển sinh vào các trường mầm non từ ngày 15/7 đến hết ngày 17/7/2021; tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 18/7 đến hết ngày 20/7/2021.

Với hình thức tuyển sinh trực tiếp, các nhà trường nhận hồ sơ từ ngày 23/7 đến hết ngày 28/7/2021.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 được tổ chức vào ngày 10 và 11/6/2021.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra các ngày 7 và 8/7.

Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông quy định, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia. Trưởng ban là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về việc chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương. Mỗi tỉnh tổ chức một Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì để tổ chức thi cho tất cả thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh.

Năm nay, dịch Covid-19 ở nước ta bùng phát khi kỳ thi tuyển sinh đang tới gần. Một số phụ huynh học sinh có con tham dự kỳ thi tuyển sinh không khỏi băn khoăn,  lo lắng. 

Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định,  Hà Nội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi tuyển sinh năm học 2021-2022.

Căn cứ vào điều kiện thực tế, phụ huynh học sinh được lựa chọn hình thức đăng ký phù hợp. Trong bối cảnh dịch hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến khích phụ huynh học sinh áp dụng hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến để bảo đảm an toàn. 

Phụ huynh học sinh cần lưu ý các mốc thời gian tuyển sinh đã quy định để thực hiện đúng, tránh nhầm lẫn ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của học sinh.