17:35 23/06/2021

Hải Dương: 7.801ha cho 1913 dự án

Phan Dương -

Đến hết tháng 6, Hải Dương thực hiện được 695 công trình, dự án với diện tích đất trên 3.483 ha, đạt 44,6% kế hoạch...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương, kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 cho các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh là trên 7.801 ha với 1.913 công trình, dự án. Đến hết tháng 6, Hải Dương thực hiện được 695 công trình, dự án với diện tích đất trên 3.483 ha, đạt 44,6% kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã triển khai sớm, tập trung ở các dự án cho thuê đất, các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng và các điểm dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất… nên các chỉ tiêu sử dụng đất đều đạt cao hơn so với những năm trước. Công tác thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất cũng đã thực hiện theo đúng chỉ tiêu được phân bổ, đảm bảo quỹ đất trồng lúa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Tài Nguyên Môi trường cũng nhận định, kết quả sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2021 còn nhiều hạn chế. Việc thực hiện các trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng ở một số địa phương còn vướng mắc, thời gian kéo dài.

Một số công trình, dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh bố trí vốn chậm, kéo dài qua nhiều năm chưa được thực hiện. Công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương, chủ đầu tư dự án và các ngành trong việc triển khai các dự án còn có những bất cập, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện...

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát, đánh giá khả năng thực hiện của các dự án, công trình đã đưa vào kế hoạch để tiếp tục triển khai các bước đối với các dự án công trình đang thực hiện dở dang. Đồng thời cần tập trung vốn thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và chuyển mục đích sử dụng đất để đảm bảo tiến độ. 

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Hội đồng nhân nhân chấp thuận thu hồi 187,8 ha đất để thực hiện 90 dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2021; cho phép chuyển mục đích sử dụng 85,26 ha đất trồng lúa để thực hiện 92 dự án, công trình có sử dụng đất trong năm 2021; hủy bỏ 20 dự án với tổng diện tích hơn 32ha đã quá 3 năm chưa thực hiện.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị tỉnh chấp thuận điều chỉnh giảm diện tích đất tại khu công nghiệp Thanh Hà, huyện Thanh Hà từ 400 ha xuống còn 318,83 ha; bổ sung chỉ tiêu phân bổ đất khu công nghiệp cho huyện Cẩm Giàng từ 487,87 ha lên 569,04 ha, phần diện tích đất khu công nghiệp tăng 81,17 ha bổ sung cho Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên để đủ diện tích theo quy hoạch là 150 ha.

Về nội dung này, tại buổi làm việc mới đây với Sở, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ căn cứ pháp lý điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ đất khu công nghiệp và rà soát các số liệu trong báo cáo để hoàn thiện trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh.