16:56 18/04/2022

Hải Phòng quyết chuyển đổi số nhằm minh bạch quy hoạch, công khai giá bất động sản

Trương Quốc Cường

Thông qua nền tảng chuyển đổi số, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu minh bạch hóa tất cả các thông tin về quy hoạch, phát triển đô thị trong năm 2022 – 2023...

Hải Phòng hướng tới chuyển đổi số để minh bạch quy hoạch
Hải Phòng hướng tới chuyển đổi số để minh bạch quy hoạch

Theo đại diện Sở Xây dựng Hải Phòng, giai đoạn 2022- 2023 đơn vị này đặt trọng tâm số hóa tất cả hệ thống quy hoạch, cũng như thông tin về đất đai, cấp phép, xây dựng… Những dữ liệu này sẽ được công bố công khai và sử dụng những phần mềm, xây dựng những app để người dân chỉ cần sử dụng thiết bị thông minh như: điện thoại, Ipad… có thể dễ dàng tiếp cận.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hải Phòng có thể thực hiện một số dịch vụ hành chính công ở trên các phương tiện online, chẳng hạn như những dịch vụ liên quan đến cấp phép, cấp chứng chỉ hoặc liên quan đến hợp chuẩn, hợp quy của hàng hóa vật liệu xây dựng… những nội dung này nếu thực hiện được sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng Nguyễn Hoàng Linh cho biết, năm 2022, cơ quan này sẽ tập trung triển khai Đề án số hóa quy hoạch xây dựng sử dụng trên địa bàn thành phố. Với mục tiêu số hóa khoảng 5.000 hồ sơ quy hoạch xây dựng, chứng chỉ quy hoạch các loại do Sở và các quận, huyện đang lưu trữ, cùng một số quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu, quy hoạch chung hiện có để xây dựng bộ dữ liệu quy hoạch xây dựng sử dụng chung.

Xây dựng Đề án số hóa chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, hành nghề hoạt động xây dựng của tổ chức và cá nhân, chứng chỉ hành nghề kiến trúc; Đề án số hóa về nhà ở, thông tin về các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, Đề án số hóa về cấp phép xây dựng….

“Trong giai đoạn 2023-2025, dự kiến tập trung vào xây dựng, số hoá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn; chỉ số giá một số loại bất động sản tại các đô thị sẽ được công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Sở, định mức và giá xây dựng, nhà ở, thị trường bất động sản, khai thác vật liệu và sản xuất xây dựng…”, ông Nguyễn Hoàng Linh cho biết thêm.

Theo ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số TP Hải Phòng, xây dựng hiện là một trong năm lĩnh vực được thành phố lựa chọn và ưu tiên trong lộ trình định hướng về chuyển đổi số, Tuy nhiên thực tế công tác quản lý ngành xây dựng hiện nay vẫn còn mang tính thủ công, do đó với xuất phát điểm thấp như hiện nay, để chuyển đổi số thành công, ngành xây dựng cần phải nỗ lực rất lớn…

Để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng này, ngành xây dựng Hải Phòng cần tham khảo, học hỏi kinh nghiệm của các ngành và địa phương khác, nghiên cứu việc phân cấp, thực hiện đồng bộ từ Sở tới các quận, huyện trong thực hiện số hóa để tạo sự thống nhất về mặt dữ liệu, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng của thành phố sẽ quan tâm làm rõ các vấn đề về đô thị thông minh để triển khai đúng và đủ mục tiêu số hóa ngành xây dựng trong thời gian,  cung cấp dịch vụ hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.