08:34 11/09/2019

Hải quan "siết" nhập khẩu xăng dầu để ngăn chặn gian lận

Duyên Duyên

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phải kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp khai khống, khai tăng số lượng xăng dầu nhập khẩu

Ngành hải quan cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu nộp thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.
Ngành hải quan cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu nộp thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý của cơ quan hải quan đối với mặt hàng xăng dầu, dung môi, chất kích Ron dùng để pha chế xăng dầu.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý xăng dầu nhập khẩu.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu tăng cường công tác quản lý của cơ quan hải quan đối với mặt hàng xăng dầu, dung môi, chất kích Ron dùng để pha chế xăng dầu.

Thu thập, phân tích thông tin xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát và kiểm tra sau thông quan đối với mặt hàng xăng dầu, dung môi, chất kích Ron dùng để pha chế xăng dầu qua các cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý của đơn vị.

Đồng thời, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp doanh nghiệp gian lận trong hoạt động xuất, nhập khẩu xăng dầu, dung môi, chất kích Ron dùng để pha chế xăng dầu.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra trị giá hải quan, kiểm tra C/O hàng hóa, phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan giám định để kiểm tra chất lượng hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là xăng dầu, dung môi, chất kích Ron dùng để pha chế xăng dầu.

Kịp thời phát hiện các trường hợp khai khống số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, khai tăng số lượng so với số lượng thực tế, khai sai tên hàng, khai sai về trị giá hải quan trên tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu.

Hoặc phát hiện các hành vi sử dụng các chứng từ tài liệu không hợp lệ để làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa; nhập khẩu hàng hóa không đủ chất lượng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu; dung môi, chất kích Ron nộp thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để các doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách quản lý mặt hàng, kê khai, nộp thuế theo đúng quy định pháp luật đối với mặt hàng xăng dầu; dung môi, chất kích Ron dùng để pha chế xăng dầu.

Tuyệt đối không buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu; kịp thời thời chủ động tố giác tội phạm đến cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan.

Ngoài ra, phải chủ động phối hợp với các cơ quan đóng trên địa bàn trong việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại nhập khẩu xăng dầu và trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng như Công an, cơ quan Thuế, Quản lý thị trường... về doanh nghiệp, thủ đoạn, hàng hóa có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế.

Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; tổ chức triển khai đầy đủ, đúng quy định các quy trình, biện pháp nghiệp vụ về kiểm tra, kiểm soát hải quan, quản lý thuế.

Được biết, chỉ đạo trên của Tổng cục Hải quan nhằm thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc đấu tranh, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán xăng dầu giả, kém chất lượng, đã được Văn phòng Chính phủ thông báo.