07:50 17/12/2015

HSBC công bố hợp nhất hoạt động tại Việt Nam

Thanh Giang

Chấm dứt hoạt động HSBC - chi nhánh Hà Nội (HBAP Hà Nội) từ ngày 16/12/2015

Đầu năm 2009, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, HSBC đưa vào hoạt động ngân hàng con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, là HSBC Việt Nam.
Đầu năm 2009, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, HSBC đưa vào hoạt động ngân hàng con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, là HSBC Việt Nam.
Ngày 16/12, ngân hàng HSBC đã thông báo hợp nhất tất cả các hoạt động kinh doanh ở Việt Nam và chấm dứt hoạt động chi nhánh HSBC tại Hà Nội.

Cụ thể, với sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng HSBC hợp nhất tất cả các hoạt động kinh doanh ở Việt Nam về ngân hàng HSBC Việt Nam và chấm dứt hoạt động HSBC - chi nhánh Hà Nội (HBAP Hà Nội) từ ngày 16/12/2015.

“Việc chấm dứt hoạt động HBAP Hà Nội không làm ảnh hưởng tới hoạt động của HSBC Việt Nam và chúng tôi vẫn phục vụ các khách hàng bán lẻ cũng như khách hàng khối doanh nghiệp một cách bình thường”, thông báo của HSBC cho biết.

Đầu năm 2009, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, HSBC đưa vào hoạt động ngân hàng con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, là HSBC Việt Nam.

Trước đó, HSBC có hai chi nhánh, một tại Hà Nội (HBAP Hà Nội) và một tại Tp.HCM (HBAP HCM).

HSBC Việt Nam được thành lập và nhận toàn bộ tài sản và công nợ từ HBAP HCM. HBAP HCM đã hoàn tất việc thanh lý và giao trả giấy phép hoạt động cho Ngân hàng Nhà nước.

Phần lớn hoạt động kinh doanh của HBAP Hà Nội cũng đã được chuyển giao cho HSBC Việt Nam cùng thời điểm đó với một phần nhỏ hoạt động kinh doanh được giữ lại cho đến việc hợp nhất kể từ ngày 16/12/2015.