Tiêu điểm

Ngân hàng cần thêm nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp

Các tổ chức tín dụng cũng là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 song vẫn chia sẻ, hỗ trợ các khách hàng. Đến thời điểm này, họ cũng rất cần được chia sẻ, hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành để có thêm điều kiện, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp và người dân...