Luật điện lực hiện hành đã “lỗi thời”
Thị trường

Luật điện lực hiện hành đã “lỗi thời”

Luật Điện lực quy định “Nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải điện” nhưng chưa có quy định độc quyền những hoạt động cụ thể nào trong truyền tải điện, dẫn đến đầu tư lưới điện truyền tải chưa đáp ứng kịp thời với phát triển nguồn...