16:58 28/04/2022

LPB đặt mục tiêu lãi 4.800 tỷ đồng, tăng vốn lên 21.249 tỷ đồng trong năm 2022

Minh Tú -

Với sự đồng thuận cao của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - LienVietPostBank (HOSE:LPB) chiều ngày 28/04 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có kế hoạch lãi tăng 32%, phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 21.000 tỷ đồng; chia cổ tức 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%…

Lãi trước thuế năm 2022 của LienVietPostBank tăng trưởng khá cao 32% so năm 2021, ở múc 4.800 tỷ đồng.
Lãi trước thuế năm 2022 của LienVietPostBank tăng trưởng khá cao 32% so năm 2021, ở múc 4.800 tỷ đồng.

Năm 2021, sự bùng phát của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 đã gây ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh tế. Trong bối cảnh đó, sự chủ động, linh hoạt và kinh nghiệm ứng phó dịch bệnh từ giai đoạn trước đã giúp LienVietPostBank bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, ổn định, an toàn với những kết quả tích cực.

Cụ thể, kết thúc năm tài chín`h 2021, tổng tài sản của LienVietPostBank đạt 289.194 tỷ đồng, huy động thị trường 1 đạt 217.014 tỷ đồng, tín dụng thị trường 1 đạt 209.029 tỷ đồng, thu dịch vụ đạt 858 tỷ đồng, đặc biệt lợi nhuận trước thuế đạt 3.638 tỷ đồng, cao nhất trong 14 năm hoạt động, tăng hơn 50% so với năm 2020 và vượt 14% kế hoạch. Mức cổ tức chi trả 15% bằng cổ phiếu.

Từ những thành công đã đạt được và tiềm lực sẵn có, Hội đồng quản trị Ngân hàng đã trình Đại hội đồng cổ đông phương án kinh doanh năm 2022 với mức tăng trưởng cao. Các chỉ tiêu được đưa ra là: tổng tài sản là 336.000 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm; trong đó, huy động thị trường 1 là 257.070 tỷ đồng, tín dụng thị trường 1 là 246.650 tỷ đồng, thu dịch vụ 1.150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 4.800 tỷ đồng (tăng 32% so với kết quả đạt được của năm 2021); tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 12% và tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức 1,37%.

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh nêu trên, LienVietPostBank lên kế hoạch xây dựng cơ cấu nguồn vốn và cân đối nguồn vốn nhằm giảm chi phí vốn, tập trung tăng trưởng tín dụng bán lẻ, phát triển dịch vụ, đa dạng hóa nguồn thu nhập, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đẩy mạnh thu hồi nợ xấu, đầu tư công nghệ, hiện đại hóa ngân hàng, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và tiếp tục phát triển mạng lưới…

Về kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2022, ĐHĐCĐ đã nhất trí phương án tăng vốn thêm 6.213 tỷ đồng lên hơn 21.249 tỷ đồng thông qua 3 hình thức: Phát hành 225,5 triệu cổ phiếu (2.255 tỷ đồng) để chi trả cổ tức với tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021; chào bán riêng lẻ gần gần 96 triệu cổ phiếu (tương ứng gần 960 tỷ đồng) cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ sở hữu nước ngoài sau phát hành tối đa 9,99% và chào bán 300 triệu cổ phiếu (3.000 tỷ đồng) cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 16,44%.

Việc tăng vốn nhằm tiếp tục nâng cao tiềm lực tài chính, gia tăng lợi ích cho cổ đông, đồng thời tạo nền tảng giúp Ngân hàng phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững.

Với kế hoạch và định hướng được Đại hội đồng cổ đông 2022 nhất trí đồng thuận cao, cùng nền tảng vững chắc được xây dựng trong thời gian vừa qua, sẽ là cơ sở để LienVietPostBank tiếp tục nỗ lực, tạo lập thành công mới, bứt phá mạnh mẽ để khẳng định vị thế, vững bước cho một hành trình vươn xa hơn trong năm 2022.

 

Kết thúc quý 1/2022, LienVietPostBank đạt hơn 1.795 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 37,5% kế hoạch năm. Tính đến 31/3/2022, tổng tài sản của ngân hàng giảm 1,5% so với cùng kỳ xuống còn 284.918 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng giảm nhẹ 0,6%, dự phòng rủi ro cho vay tăng 9,7%.