07:52 13/01/2022

Ngân hàng sắp bán hơn 48 triệu cổ phiếu HNG thu hồi nợ của HAG

Hà Anh

Phương thức thực hiện là bán thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn. Thời gian dự kiến từ ngày 17/1/2022 đến ngày 15/2/2022.

Sơ đồ giá cổ phiếu HAG.
Sơ đồ giá cổ phiếu HAG.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE).

Cụ thể: HAG vừa thông báo đăng ký bán 48,1 triệu cổ phiếu CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico).

Theo công bố thông tin, đây là giao dịch mà ngân hàng bán cổ phiếu để thu hồi nợ. Phương thức thực hiện là bán thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn. Thời gian dự kiến từ ngày 17/1/2022 đến ngày 15/2/2022.

Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của HAGL tại HAGL Agrico sẽ giảm từ 178.185.300 cổ phiếu, chiếm 16,07% xuống còn 130.085.300 cổ phiếu, chiếm 11,73%. Tạm tính mức giá đóng cửa ngày 12/1 của HNG, giá trị giao dịch ước tính 577 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021, tại thời điểm 30/9/2021, vay ngắn hạn của HAGL ở mức 1.528 tỷ đồng, vay dài hạn 6.792 tỷ đồng. Khoản vay ngắn hạn của HAGL là đối với Sacombank 500 tỷ đồng. Khoản vay dài hạn với các ngân hàng trị giá 1.205 tỷ đồng, trong đó 657 tỷ đồng đến hạn trả trong vòng 1 năm.

Ngân hàng sắp bán hơn 48 triệu cổ phiếu HNG thu hồi nợ của HAG - Ảnh 1
Ngân hàng sắp bán hơn 48 triệu cổ phiếu HNG thu hồi nợ của HAG - Ảnh 2
Ngân hàng sắp bán hơn 48 triệu cổ phiếu HNG thu hồi nợ của HAG - Ảnh 3
Ngân hàng sắp bán hơn 48 triệu cổ phiếu HNG thu hồi nợ của HAG - Ảnh 4

Vừa qua, HĐQT HAG thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần dự kiến đạt 2.230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng. Đồng thời, thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 để trình và xin ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với doanh thu thuần đạt 4.820 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng.