21:58 06/01/2021

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch THACO ứng cử vào Hội đồng Quản trị HAGL Agrico

Hà Anh

HAGL Agrico thông báo sơ yếu lý lịch của ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sơ yếu lý lịch của  ông Trần Bá Dương - Chủ tịch THACO - ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị HAGL Agrico.
Sơ yếu lý lịch của ông Trần Bá Dương - Chủ tịch THACO - ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị HAGL Agrico.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (mã HNG-HOSE) thông báo sơ yếu lý lịch của ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch THACO - ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị HAGL Agrico. Ông Dương hiện nắm giữ gần 51 triệu đơn vị, tổng số nhóm THACO hơn 423 triệu cổ phần - tương đương 32,59% vốn.

Ông Trần Bá Dương hiện đang làm việc tại Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải; Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh; Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải; Công ty TNHH Saản xuất Heo giống và Thức ăn chăn nuôi Việt Đan. Chức vụ đảm nhiệm cho các công ty trên là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, đại diện THACO là ông Trần Bảo Sơn cũng ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị HAGL Agrico. Tại Ban kiểm soát, đại diện THACO là ông Bùi Minh Khoa ứng cử vị trí Trưởng Ban mới.

Được biết, Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ diễn ra ngày 8/1 tới đây, HAGL Agrico (HNG) sẽ thông qua ý kiến cổ đông về việc ứng cử trên, cũng như kế hoạch tìm kiếm đối tác chiến lược để hoán đổi nợ, đồng thời huy động thêm vốn cho hoạt động kinh doanh thời gian tới.

Theo tờ trình mà HNG công bố, nợ phải trả của HNG là 6.274,5 tỷ đồng - trong đó, nợ ngắn hạn lên tới 5.122,7 tỷ đồng.

Theo BCTC năm 2019 đã được kiểm toán thì lỗ sau thuế là hơn 2.444 tỷ đồng và lỗ lũy kế tính đến 30/06/2020 là 2.312,9 tỷ đồng, không đủ điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng (bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu). Theo HNG, công ty chỉ có một phương án duy nhất là phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Để giải quyết nhu cầu vốn cấp thiết của Công ty cũng như thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2023, Hội đồng quản trị công ty lựa chọn phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh cụ thể:

Một là, hoán đổi hầu hết khoản nợ của công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải nhằm cải thiện các chỉ số tài chính để Công ty tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh và hai là, bổ sung vốn lưu động để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh theo chiến lược và kế hoạch từ năm 2021 đến hết năm 2023, nhằm đảm bảo tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp quy mô lớn với nền tảng hữu cơ.

Do đó, công ty chào bán (dự kiến): 741.446.105 cổ phiếu riêng lẻ - Trong đó: cổ phiếu chào bán để hoán đổi nợ là 550.000.000 cổ phiếu và cổ phiếu chào bán để bổ sung vốn hoạt động là 191.446.105 cổ phiếu. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) đạt 7.414,46 tỷ đồng - Trong đó: Giá trị chào bán để hoán đổi nợ: 5.500 tỷ đồng và giá trị chào bán để bổ sung vốn hoạt động: 1.914,46 tỷ đồng.

Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;

Thời gian thực hiện: Ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan quản lý khác (nếu có) về kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phiếu của Công ty.

HNG cho biết, nhà đầu tư được lựa chọn phải thuộc một trong các đối tượng sau:

(1) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;

(2) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;

(3) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

(4) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

(5) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả. Ngoài ra, nhà đầu tư đang là chủ nợ của Công ty, có tiềm lực tài chính, cam kết hỗ trợ Công ty mở rộng kênh bán hàng, cải thiện kết quả kinh doanh.