06:00 08/06/2021

Quảng Nam phê duyệt 100 dự án nhà ở

Phan Dương

Danh mục các dự án triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 của Quảng Nam phê duyệt có 98 dự án nhà ở thương mại và 2 dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp, với tổng diện tích đất lên tới hơn 2.625ha...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định 1466/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021.

100 DỰ ÁN QUY MÔ LỚN SẼ ĐƯỢC TRIỂN KHAI

Theo đó, có 100 dự án với tổng diện tích đất trên 2.625ha, được chia thành 2 loại. Trong đó, các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư chiếm tỷ trọng lớn, 2.067,13ha. Còn lại, các dự án đã có chủ trương thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, chiếm 558,10ha.

Đáng chú ý có nhiều dự án quy mô lớn như: Dự án phát triển nhà ở trong khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên với quy mô 237,97 ha; Dự án phát triển nhà ở trong khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Thăng Bình với diện tích 87,56 ha; Dự án phát triển nhà ở trong khu đô thị và cảnh quan hai bên đường Điện Biên Phủ, đoạn từ sông Kỳ Phú đến Quảng trường biển Tam Thanh có quy mô 746,19 ha; Dự án phát triển nhà ở trong Khu đô thị sinh thái ven sông Tam Kỳ với diện tích 280 ha; Dự án khu đô thị phía Bắc tuyến đường Cây Cốc - Bình Minh, xã Bình Minh với diện tích 99 ha...

Quảng Nam phê duyệt 100 dự án nhà ở   - Ảnh 1

Đối với các dự án đã có chủ trương thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập, trình Sở Tài nguyên và Môi tường thẩm định, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất; tổng hợp hồ sơ trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo chủ trương của tỉnh tại công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021.

Đối với các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, yêu cầu các địa phương lập, trình Sở Xây dựng tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện dự án; làm cơ sở thực hiện thủ tục đất đai, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo chủ trương của tỉnh tại công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021.

Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 theo ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh tại nghị quyết số 29/NQHĐND ngày 19/4/2021 và quy định của pháp luật về nhà ở để tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua trước khi phê duyệt; Lập, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, cập nhật danh mục các dự án này vào Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025…

ĐẢM BẢO GIẢI QUYẾT NHANH THỦ TỤC ĐẤT ĐAI

Mới đây, Uỷ ban nhân dân Quảng Nam cũng đã công  bố kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp bàn giải quyết một số tồn tại, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn.

Theo đó, tỉnh đồng ý về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp do Uỷ ban nhân dân xã giao đất trái thẩm quyền và các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014, giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu hình thức xử lý phù hợp thực tế và tham mưu Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ tỉnh ủy.

 
Uỷ ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đối với tổ chức; Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất được cấp lần đầu cho các cá nhân, hộ gia đình để thực hiện trong tháng 6/2021.

Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng giao  Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn các địa phương nội dung cụ thể về lấy ý kiến cơ quan có thẩm quyền (cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện) khi thực hiện hồ sơ, thủ tục tách thửa theo hướng đơn giản, thuận lợi, rõ ràng.

Sở Xây dựng được yêu cầu khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo hướng dẫn quy định về trường hợp tách thửa liên quan đến việc mở đường vào thửa đất, theo hướng phải phù hợp với quy hoạch đô thị, nông thôn mới; lấy ý kiến tham gia của các Sở, ngành liên quan để ban hành cho các địa phương thực hiện.

Về kinh phí số hóa các hồ sơ giấy, tạo lập cơ sở dữ liệu hồ sơ đất đai lưu trữ trên máy tính, tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép các địa phương được sử dụng từ nguồn thu 10% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hằng năm của tỉnh và nguồn kinh phí chuyển đổi số để thực hiện. Thị xã Điện Bàn là địa phương đang chịu áp lực, bức xúc nhất về xử lý hồ sơ đất đai trên địa bàn quản lý, công tác tìm hồ sơ giấy mất nhiều thời gian; do đó được đề nghị giải quyết theo chủ trương trên trong thời gian sớm nhất.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án, Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương bổ sung nhiệm vụ làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh và của các huyện, thị xã, thành phố; Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu bổ sung chức năng thực hiện nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Đồng thời hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố bổ sung chức năng này cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ở địa phương.

 

Để đảm bảo giải quyết nhanh thủ tục đất đai, lãnh đạo Quảng Nam giao văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh phải rà soát đánh giá thực lực, hiệu quả hoạt động tất cả các chi nhánh trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, phân loại theo nhóm để bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, nhân viên cho phù hợp cả về nhân lực và cơ chế tài chính. Nhất là ưu tiên cho các chi nhánh có nhu cầu, khối lượng công việc nhiều; đồng thời chú trọng quan tâm bố trí đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng cho yêu cầu nhiệm vụ giao.