06:00 23/06/2022

Rà soát công tác công nhận đô thị loại V

Thanh Xuân -

Bộ Xây dựng vừa có công văn 2216/BXD-PTĐT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị rà soát việc lập, thẩm định, công nhận đô thị loại V…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng cho biết, ngày 26/5/2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị, theo đó việc lập, thẩm định và công nhận đô thị loại V thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Thời gian qua, nhiều địa phương có tổ chức lập đề án đề nghị công nhận đô thị loại V, thẩm định và UBND cấp tỉnh ban hành quyết định công nhận đô thị loại V.

Tuy nhiên trong quá trình theo dõi, kiểm tra theo chức năng quản lý nhà nước về phân loại đô thị, Bộ Xây dựng nhận thấy việc tổ chức thực hiện phân loại đô thị theo thẩm quyền vẫn tồn tại một số bất cập, đặc biệt liên quan đến công tác quy hoạch đô thị, trình tự tổ chức lập, thẩm định đề án đề nghị công nhận loại đô thị. Hiện nay, còn tình trạng công nhận đô thị loại V khi chưa có quy hoạch chung đô thị được phê duyệt, quyết định công nhận là xã đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, chưa có các căn cứ cơ sở pháp lý để lập đề án và công nhận đô thị loại V. Công tác thẩm định chưa theo quy định của Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13.

Vì vậy, để đảm bảo công tác phân loại đô thị thực hiện đúng quy định của pháp luật, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện một số nội dung sau:

Rà soát công tác lập, thẩm định, ban hành quyết định công nhận đô thị loại V theo thẩm quyền của UBND cấp tỉnh theo đúng quy định tại Nghị quyết số 1210/216/UBTVQH13; Rà soát công tác lưu trữ hồ sơ Đề án đề nghị công nhận đô thị loại V theo quy định tại Nghị quyết số 1210/216/UBTVQH13;

Rà soát các kế hoạch phân loại đô thị loại V trên địa bàn đảm bảo nguyên tắc phân loại đô thị quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13. Đối với các đô thị đã được công nhận là đô thị loại V, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát và có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về kế hoạch khắc phục các tiêu chuẩn, tiêu chí còn thiếu, còn yếu.

Bộ Xây dựng cũng lưu ý UBND cấp tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, khó khăn, thì liên hệ với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn.