17:18 27/07/2013

Smartphone lớn nhất thế giới sắp bán ở Việt Nam

Thủy Diệu

Sony Xperia Z Ultra sẽ được bán ra tại thị trường trong nước sớm hơn dự kiến

<br>
<br>