17:42 08/02/2023

Sửa Luật đất đai 2013: Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo đến hết 15/3

Phúc Minh

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến hết ngày 15/3, tổng hợp và xây dựng dự thảo báo cáo để gửi Chính phủ trước ngày 20/3/2023…

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) hồi tháng 9/2022. Ảnh - Quang Vinh.
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) hồi tháng 9/2022. Ảnh - Quang Vinh.

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành kế hoạch số 676/KH-MTTW-BTT về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đối tượng lấy ý kiến gồm các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên; các chuyên gia, nhà khoa học, các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nội dung tập trung vào việc lấy ý kiến đối với toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung, kỹ thuật trình bày của dự thảo. Trọng tâm về các nội dung như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất.

Kế hoạch cũng nêu rõ, tùy điều kiện và khả năng cụ thể, từng nhóm đối tượng tập trung góp ý sâu sắc hơn vào một số nội dung cụ thể.

Theo đó, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ tập trung vào 7 nội dung như: Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Nội dung về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận sẽ tập trung vào 12 nội dung gồm: Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Việc sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận quyền sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất cụ thể; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; chế độ sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp; chính sách đất đai đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động.

Các chuyên gia, nhà khoa học, các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung vào 9 nội dung gồm: Phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

Các nội dung về chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; về đất tôn giáo; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Việc lấy ý kiến nhân dân qua các hình thức như: Góp ý kiến trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc qua hộp thư điện tử: gopyluatdatdai.mttq@gmail.com; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm...

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lưu ý, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm. Từ đó, tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan các ý kiến đóng góp của nhân dân để phản ánh kịp thời đến Chính phủ (qua Bộ Tài nguyên và Môi trường) và các cơ quan liên quan.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 3/1/2023 đến hết ngày 15/3/2023. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm cho ý kiến vào dự thảo báo cáo và báo cáo gửi Chính phủ trước ngày 20/3/2023.