Doanh nghiệp xuất khẩu tinh bột sắn kêu ca Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh chưa chi trả tiền hoàn thuế giá trị gia tăng
Tài chính

Doanh nghiệp xuất khẩu tinh bột sắn kêu ca Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh chưa chi trả tiền hoàn thuế giá trị gia tăng

Công ty Fococev hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tinh bột sắn than phiền việc kéo dài chưa được hoàn thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền 366 tỷ đồng từ tháng 6/2020 đến nay. Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện các bước nghiệp vụ kiểm tra xong từ lâu nhưng vẫn chưa giải quyết cho doanh nghiệp...