Thị trường

Nhập siêu 2,7 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2021

Xuất nhập khẩu hàng hóa 7 tháng năm 2021 vẫn tăng trưởng 30,2% trong bối cảnh dịch Covid-19 lần thứ tư diễn biến ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, nhập siêu cũng tăng nhanh, lên tới 2,7 tỷ USD, trong đó nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 48,9%...