08:50 27/07/2021

Thương lượng lại, HNG còn nợ 1.266 tỷ đồng và Thagrico cam kết cho vay thêm 600 tỷ đồng

Hà Anh -

Tuần trước, HNG đã có thông báo về việc dừng thực hiện kế hoạch phát hành, chào bán 741.446.105 cổ phiếu HNG mà ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã thông qua...

HNG hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với các sản phẩm chủ lực là cao su và hơn 15 loại cây ăn trái.
HNG hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với các sản phẩm chủ lực là cao su và hơn 15 loại cây ăn trái.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (mã HNG-HOSE) vừa công  bố thông tin giải thích về việc công ty dừng thực hiện kế hoạch phát hành, chào bán 741.446.105 cổ phiếu cho Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico).

Tuần trước, HNG đã có thông báo về việc dừng thực hiện kế hoạch phát hành, chào bán 741.446.105 cổ phiếu HNG mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua.

Cụ thể: các bên thống nhất sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ HNG thêm 7.415 tỷ đồng thành 18.500 tỷ đồng thông qua phương thức: phát hành 550 triệu cổ phiếu để hoán đổi với khoản nợ 5.500 tỷ đồng của Thagrico; chào bán 191.446.105 cp riêng lẻ cho Thagrico với giá 10.000 đồng để huy động vốn. Theo phương án đã thống nhất sau khi tăng vốn, nhóm cổ đông Thagrico sẽ sở hữu 63,08% và nhóm cổ đông HAGL sẽ sở hữu 26,82% tổng số cổ phần.

Cuối năm 2020 và đầu năm 2021, Thagrico đã mua 4 công ty từ HNG sở hữu 20.744 ha đất với giá 9.095 tỷ đồng với điều kiện thanh toán là Thagrico sẽ thanh toán cho HNG để trả nợ ngân hàng đến hạn và chi cho hoạt động đầu tư theo kế hoạch của HNG.

Tuy nhiên, sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, HNG gửi hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu chậm 2 ngày so với quy định pháp luật dẫn đến việc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước dừng xem xét hồ sơ và cùng với đó là Thagrico đã gửi văn bản về việc dừng đầu tư sở hữu hơn 741 triệu cổ phiếu.

Ngay sau đó Thagrico đưa ra ba lý do giải thích cho việc dừng đầu tư sở hữu hơn 741 triệu cổ phiếu.

Một là, giấy tờ đất của 3 công ty đã chuyển nhượng cho Thagrico vào năm 2019 vẫn đang bị Ngân hàng BIDV giữ lại;

Hai là, quyền sử dụng đất của công ty đã chuyển nhượng cho Thagrico vào đầu năm 2021 là Công ty Hoàng Anh Andongmeas (9,308 ha) và 1 công ty của HNG là Công ty Hoàng Anh Attapeu (2.009 ha) đang được sử dụng để bảo đảm cho các khoản vay của HAGL tại BIDV;

Ba là, giá cổ phiếu HNG giảm xuống mệnh giá do HNG liên tục bán ra.

Đáng chú ý, sau khi phát hành thông báo dựng phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Thagrico thì HNG nhận được những phản hồi tích cực từ các bên liên quan.

Cụ thể: BIDV đồng ý hoàn trả 03 giấy tờ đất cho HNG để bàn giao cho Thagrico theo đúng cam kết khi HNG bán các công ty con cho Thagrico vào năm 2019 và HAGL cam kết dừng, không bán tiếp cổ phiếu HNG.

Bên cạnh đó, HAGL và BIDV sẽ tiến hành tách bạch tài sản của HNG đang bảo đảm cho các khoản vay của HAGL và HAGL sẽ lập kế hoạch và tiến hành thanh toán các khoản vay cho BIDV;

Thagrico đã mua 4 công ty từ HNG với giá 9.095 tỷ đồng, trong số số tiền nhận nợ thay (nợ thừa kế) là 2.595 tỷ đồng, số tiền Thagrico phải thanh toán cho HNG là 6.500 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng đến hạn và chi cho hoạt động đầu tư của HNG.

Tính đến nay Thagrico đã thanh toán 470 tỷ, số tiền Thagrico còn nợ là 6.030 tỷ đồng sẽ được cấn trừ vào khoản tiền HNG đang nợ Thagrico là 7.296 tỷ đồng.

Sau khi cấn trừ công nợ thông qua việc thanh toán dứt điểm Họp đồng mua 4 công ty đã nêu trên thì HNG còn vay nợ Thagrico là 1.266 tỷ đồng và Thagrico cam kết sẽ tiếp tục cho HNG vay thêm khoảng 600 tỷ đồng nữa để cho trả cho hoạt động đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất và trồng mới trong năm 2021 này.

Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 tại Lào, Campuchia và Việt Nam nên thực tế hoạt động đầu tư xây dựng, trồng mới năm 2021 sẽ giảm so với kế hoạch, theo đó HNG sẽ điều chỉnh lại kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021 và sẽ có thông báo sau.

Trước đó, HNG đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 đạt 1.891 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 16 tỷ đồng, lần lượt giảm 20,3% và 24% so với kết quả thực hiện năm 2020 và HNG sẽ không chia cổ tức trong năm nay.