07:00 04/06/2019

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 5/2019 qua các con số

Đào Hưng

Bức tranh kinh tế vẫn có gam màu sáng làm chủ đạo, tuy nhiên xen vào đó là những điểm chưa tích cực như cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng năm 2019 ước tính nhập siêu 548 triệu USD

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 5/2019 qua các con số - Ảnh 1.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 5/2019 qua các con số - Ảnh 2.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 5/2019 qua các con số - Ảnh 3.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 5/2019 qua các con số - Ảnh 4.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 5/2019 qua các con số - Ảnh 5.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 5/2019 qua các con số - Ảnh 6.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 5/2019 qua các con số - Ảnh 7.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 5/2019 qua các con số - Ảnh 8.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 5/2019 qua các con số - Ảnh 9.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 5/2019 qua các con số - Ảnh 10.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 5/2019 qua các con số - Ảnh 11.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 5/2019 qua các con số - Ảnh 12.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 5/2019 qua các con số - Ảnh 13.