16:05 03/05/2021

Tuyển gần 6.000 học sinh lớp 10 vào trường trung cấp, cao đẳng

Thanh Xuân -

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trong  năm học mới...

Học sinh chuẩn bị bước vào một kỳ thi quan trọng
Học sinh chuẩn bị bước vào một kỳ thi quan trọng

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trong  năm học mới

NHIỀU LỰA CHỌN SAU TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Năm học 2021-2022, toàn thành phố có 44 trường trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng có tổ chức tuyển sinh học sinh lớp 10 học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Đối tượng dự tuyển vào chương trình này là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Hà Nội, không phân biệt khu vực tuyển sinh. Gần 6.000 chỉ tiêu dành cho học sinh vào học lớp 10 chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng.

Ngoài nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập, trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính, trung học phổ thông ngoài công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội có thêm một lựa chọn  là học lớp 10 tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng.

Căn cứ vào điều kiện thực tế về năng lực học tập và nguyện vọng, học sinh lựa chọn nguyện vọng dự tuyển cho phù hợp.

NHỮNG LƯU Ý VỀ KHU VỰC TUYỂN SINH

Năm nay, để dự tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập, học sinh cần lưu ý quy định về khu  tuyển sinh.

Thành phố Hà Nội được chia làm 12 khu vực tuyển sinh. Mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào 3 trường trung học phổ thông công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. 

Nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 phải đăng ký vào trường trung học phổ thông thuộc khu vực tuyển sinh mà học sinh hoặc bố, mẹ của học sinh có hộ khẩu thường trú; nguyện vọng 3 có thể đăng ký vào trường trung học phổ thông thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ trên địa bàn Hà Nội.

Nếu học sinh chỉ đăng ký duy nhất 1 nguyện vọng vào 1 trường trung học phổ thông công lập thì trường này có thể thuộc 1 khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Nếu học sinh chỉ đăng ký 2 nguyện vọng vào 2 trường trung học phổ thông công lập thì trong đó, nguyện vọng 1 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, nguyện vọng 2 thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép học sinh được đổi khu vực tuyển sinh. Theo đó, những học sinh thuộc vùng giáp ranh giữa các khu vực tuyển sinh hoặc có chỗ ở thực tế khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì được phép đổi khu vực tuyển sinh.

Trong trường hợp này, khi đăng ký nguyện vọng, học sinh cần lưu ý: nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải đăng ký dự tuyển vào 2 trường trung học phổ thông công lập trong khu vực tuyển sinh đã thay đổi, nguyện vọng còn lại (nếu có) thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Như vậy, từ nay tới thời điểm chính thức đăng ký nguyện vọng dự tuyển, học sinh cần tìm hiểu kỹ về các nguyện vọng dự định đăng ký để có quyết định phù hợp.

Học sinh có nguyện vọng đổi khu vực tuyển sinh thì làm đơn theo mẫu, trong đơn nêu rõ lý do đổi và được hiệu trưởng nhà trường xác nhận.