10:51 22/04/2008

Vinaland tăng vốn điều lệ

Trong năn 2008, Công ty Cổ phần Vinaland sẽ tăng vốn điều lệ từ 72 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng

Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Vinaland vừa được tổ chức tại Tp.HCM đã thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 72 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng trong năm 2008.

Năm 2007, Vinaland đạt doanh thu hơn 45 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 13 tỷ đồng.

Ông Trần Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinaland cho biết, trong năm 2007, ngoài hoạt động thế mạnh là kinh doanh mua bán bất động sản thành phẩm sẵn có trên thị trường, Vinaland đã triển khai đầu tư và góp vốn vào các dự án như: dự án Vinaland Tower 1, diện tích hơn 6.000 m2 và dự án Vinaland Tower 2, diện tích 12.000 m2 tại Quận 7; dự án Làng biệt thự sinh thái du lịch ven sông Long Bình (Quận 9), quy mô hơn 226 héc-ta.

Năm 2008, kế hoạch của Vinaland là tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu đạt lợi nhuận tối thiểu là 15% trên vốn chủ sở hữu.