11:29 29/08/2021

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 giảm mạnh

Vũ Khuê -

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 giảm 10,5% so với tháng trước và giảm 33,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 4,7% (cùng kỳ năm 2020 giảm 1,1%).

Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 8/2021 đạt 249,9 nghìn tỷ đồng, giảm 8% so với tháng trước và giảm 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 8/2021 đạt 249,9 nghìn tỷ đồng, giảm 8% so với tháng trước và giảm 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả nước, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động thương mại dịch vụ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 giảm 10,5% so với tháng trước và giảm 33,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 4,7% (cùng kỳ năm 2020 giảm 1,1%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng qua các tháng.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng qua các tháng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước tính đạt 279,8 nghìn tỷ đồng, giảm 10,5% so với tháng trước và giảm 33,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 249,9 nghìn tỷ đồng, giảm 8% và giảm 25,3%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 13,5 nghìn tỷ đồng, giảm 26,3% và giảm 66,9%.

Tính chung 8 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.044,5 nghìn tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 6,2% (cùng kỳ năm 2020 giảm 5,8%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2021 ước tính đạt 2.499,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 82,1% tổng mức và giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vật phẩm văn hoá, giáo dục giảm 9%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình giảm 7,5%; may mặc giảm 6%; phương tiện đi lại giảm 3,1%; lương thực, thực phẩm tăng 4,5%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa trong 8 tháng năm 2021 của một số địa phương chịu tác động lớn từ đại dịch giảm mạnh. Cụ thể, TP.HCM giảm 13,8%, Khánh Hòa giảm 8,1%, Hà Nội giảm 2,1%...

 
Đáng quan ngại, doanh thu du lịch lữ hành tháng 8/2021 đạt 20 tỷ đồng, giảm tới 78,3% so với tháng trước và giảm 97,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng năm 2021 ước tính đạt 254,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,4% tổng mức và giảm 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Hà Nội và Bình Dương cùng giảm 21,5%; TP.HCMgiảm 20%; Đà Nẵng giảm 14,3%; Đồng Nai giảm 13,5%; Cần Thơ giảm 8,9%, Quảng Ninh giảm 8,7%; Hải Phòng giảm 2,3%.

Doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng năm 2021 ước tính đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,1% tổng mức và giảm 61,8% so với cùng kỳ năm trước.

Một số địa phương có doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng năm 2021 giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước: Khánh Hòa giảm 89,1%; Quảng Nam giảm 82,4%; Thừa Thiên - Huế giảm 63,9%; Nghệ An giảm 66,1%; TPHCM giảm 52,2%; Hà Nội giảm 50,3%; Hải Phòng giảm 47,1%; Đà Nẵng giảm 41,9%; Cần Thơ giảm 29,8%; Quảng Ninh giảm 28,4%.

Doanh thu dịch vụ khác 8 tháng năm nay ước tính đạt 286 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,4% tổng mức và giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó doanh thu của TPHCM giảm 17,8%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 14,4%; Hà Nội giảm 13,8%; Bình Định giảm 9,7%; Bình Dương giảm 6,7%; Kiên Giang giảm 4,7%; Cần Thơ giảm 3%; Đà Nẵng giảm 2,4%.