07:25 11/10/2018

Bất cập trong các hợp đồng BT sẽ được tháo gỡ

Bảo Anh

Sẽ có nghị quyết của Chính phủ về việc thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức BT đối với các hợp đồng được ký kết theo đúng quy định

Theo phản ánh của môt số bộ ngành và các doanh nghiệp có dự án BT, hiện nay quy định của pháp luật còn một số bất cập trong công tác quyết toán dự án BT.
Theo phản ánh của môt số bộ ngành và các doanh nghiệp có dự án BT, hiện nay quy định của pháp luật còn một số bất cập trong công tác quyết toán dự án BT.

"Tôi yêu cầu tất cả các địa phương phải rà soát lại việc thực hiện các hợp đồng BT cũng như việc sử dụng quỹ đất, cơ sở nhà, đất để thanh toán cho các nhà đầu tư các dự án BT đã triển khai trước ngày 1/1/2018".

Chỉ đạo trên được Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đưa ra khi ông chủ trì cuộc họp về xử lý các bất cập, vướng mắc trong việc sử dụng quỹ đất, cơ sở nhà, đất để thanh toán cho các nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng-chuyển giao (BT), chiều 10/10.

Theo Văn phòng Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2018, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng dự thảo một Nghị quyết của Chính phủ về việc thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức BT đối với các hợp đồng được ký kết theo đúng quy định của pháp luật, góp phần tháo gỡ các vướng mắc trong thanh toán, bảo đảm không làm ảnh hưởng tới các dự án đang triển khai, đặc biệt là các dự án BT đã ký hợp đồng.

Trên cơ sở dự thảo Nghị quyết và các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện Tờ trình Chính phủ, xin ý kiến Bộ Tư pháp, các cơ quan, địa phương và phối hợp với Văn phòng Chính phủ để giải quyết các trình tự thủ tục, để trình Chính phủ ban hành Nghị quyết này trong thời gian sớm nhất.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu việc rà soát lại việc thực hiện các hợp đồng BT cũng như việc sử dụng quỹ đất, cơ sở nhà, đất phải bảo đảm công khai, minh bạch, bảo đảm lợi ích của các bên liên quan và tối đa hoá lợi ích của nhà nước.

Các bộ, địa phương tăng cường hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra để xử lý các sai phạm của các bên liên quan trong thực hiện hợp đồng BT và việc thanh toán đất, tài sản trên đất cho các nhà đầu tư.

Bộ Tài chính nhanh chóng hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quy định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT để hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo phản ánh của môt số bộ ngành và các doanh nghiệp có dự án BT, hiện nay quy định của pháp luật còn một số bất cập trong công tác quyết toán dự án BT.

Mới đây nhất, Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) cũng đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc kiến nghị sửa đổi một số quy định liên quan đến việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT.

Cụ thể, HoREA cho rằng, công tác quyết toán Dự án BT thường kéo dài rất lâu, thậm chí mất hàng năm trời. Nên nếu quy định Dự án BT chỉ được thanh toán sau khi dự án đã được quyết toán thì rất thiệt hại cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, đối với phương thức thanh toán cho nhà đầu tư khi hoàn thành bàn giao dự án BT, HoREA cho rằng đã có nhiều nước thực hiện phương thức thanh toán dự án BT cho nhà đầu tư bằng tiền. Ở nước ta, hiện nay chỉ quy định phương thức sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư, do vậy, hiệp hội kiến nghị bổ sung vào dự thảo Nghị định nội dung quy định phương thức thanh toán dự án BT cho nhà đầu tư bằng tiền.