09:26 27/04/2018

Chủ tịch FPT ứng cử vào Hội đồng Quản trị Vietcombank

Nhật Nam

Dự kiến cơ cấu Hội đồng Quản trị Vietcombank có nhân tố mới qua đại hội hôm nay

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty FPT.
Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty FPT.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình xuất hiện trong danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng Quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 sáng nay (27/4).

Cụ thể, tại đại hội này, Hội đồng Quản trị Vietcombank trình đại hội đồng cổ đông thông qua số thành viên được bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 8 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập.

Trong danh sách các ứng viên, ông Trương Gia Bình (Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty FPT) xuất hiện ở chức danh dự kiến bầu là thành viên độc lập.

Nếu đại hội sáng nay sẽ tiến hành bầu chọn, ông Trương Gia Bình sẽ là nhân tố mới trong cơ cấu Hội đồng Quản trị Vietcombank. Là chuyên gia của công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, nhân tố mới này cũng nằm trong chiến lược thúc đẩy công nghệ cho lõi hoạt động bán lẻ, phát triển dịch vụ mà Vietcombank định vị trên thị trường giai đoạn tới.

Trước Vietcombank, ông Trương Gia Bình từng là thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) trong những năm đầu ngân hàng này thành lập (2008 - 2010). FPT là cổ đông sáng lập và hiện đang nắm 8,68% cổ phần của TPBank.