19:04 06/08/2021

Chủ tịch Tập đoàn VNPT được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Đỗ Phong

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông...

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long

Ngày 6/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định số 1389/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Phạm Đức Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chiều 6/8, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Phạm Đức Long sinh năm 1970, có bằng Tiến sĩ chuyên ngành điện tử viễn thông tại Nhật Bản và trở thành cán bộ của VNPT từ năm 1992. Ông Long đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại Tập đoàn VNPT. Khi công tác tại Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh trước đây và nay là VNPT Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Long đã được Lãnh đạo VNPT tin tưởng và giao đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như Trưởng phòng Viễn thông, Phó Giám đốc và Giám đốc Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 12/2013, ông Long được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT. Tháng 4/2015, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT.

Từ ngày 1/11/2019, ông Phạm Đức Long được giao phụ trách Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT. Tháng 6/2020, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT.

Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương cũng quyết định chuẩn y ông Phạm Đức Long giữ chức Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn VNPT.

Với việc bổ nhiệm ông Phạm Đức Long, Bộ Thông tin và Truyền thông hiện có 5 Thứ trưởng, gồm các ông: Hoàng Vĩnh Bảo, Phạm Anh Tuấn, Phan Tâm, Nguyễn Huy Dũng và Phạm Đức Long.