16:56 16/06/2010

CII công bố đầu tư và phát hành trái phiếu riêng lẻ

N.Anh

Cuối tháng 6/2010, CII sẽ tham gia đầu tư 35% vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn (SII)

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) công bố thông tin về việc hợp tác đầu tư và phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, vào cuối tháng 6/2010, công ty CII sẽ tham gia đầu tư 35% vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn (SII), trong đó 20% vốn của SII do CII sở hữu và 15% vốn của SII sẽ được sử dụng để phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền.

CII sẽ thực hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 60 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.

Lãi suất trái phiếu bằng lãi tiền gửi kỳ hạn 12 tháng (loại trả sau) của Vietcombank vào ngày phát hành + 1,5%/năm (trong đó lãi suất năm đầu là 13,5%/năm). Ngày phát hành dự kiến là ngày 1/7/2010, ngày đáo hạn là ngày 1/7/2015.

Chứng quyền kèm theo là trái chủ được quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của SII theo tỷ lệ 1:10 vào bất kỳ thời điểm nào mà trái chủ mong muốn.

Được biết, SII có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính: tái đầu tư tài chính vào các dự án cơ sở hạ tầng, bất động sản và các dự án có nguồn thu ổn định.