06:00 21/06/2021

GEF phê duyệt hơn 46,6 triệu USD để hỗ trợ 8 quốc gia, trong đó có Việt Nam

Chu Khôi -

Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) cho biết, tại Roma (Italia), Quỹ Môi trường Toàn cầu vừa phê duyệt hơn 46,6 triệu USD để hỗ trợ 5 dự án do FAO chủ trì...

Tạo môi trường phát triển thủy sản bền vững là một trong những mục tiêu các dự án do FAO thực hiện.
Tạo môi trường phát triển thủy sản bền vững là một trong những mục tiêu các dự án do FAO thực hiện.

Quyết định này được đưa ra trong Cuộc họp Hội đồng GEF lần thứ 60. Theo đó, 8 quốc gia, trong đó có Việt Nam, sẽ được hưởng lợi từ các dự án được thiết kế để hỗ trợ khả năng chống chịu với khí hậu và đa dạng sinh học, cũng như chống lại suy thoái đất và khai thác thủy sản không bền vững.

Các dự án nói trên sẽ giải quyết những thách thức môi trường quan trọng, như suy thoái đất, mất đa dạng sinh học, khai thác thủy sản không bền vững và biến đổi khí hậu… những vấn đề hiện đang đe dọa an ninh lương thực và sinh kế của hàng trăm nghìn người ở Châu Á và Châu Phi. Các dự án sẽ được thực hiện với sự hợp tác và đồng tài trợ của chính phủ các nước Campuchia, Cameroon, Eritrea, Lesotho, Malaysia, Senegal, Thái Lan và Việt Nam.

Ông Khuất Đông Ngọc (QU Dongyu), Tổng Giám đốc FAO nhận định: “Các dự án này được đặc biệt hoan nghênh sau khi công bố Thập kỷ của Liên hợp quốc về phục hồi hệ sinh thái. Điều quan trọng là chúng ta phải hành động ngay bây giờ để phục hồi các hệ thống tự nhiên trên các nguồn tài nguyên đất và nước mà chúng ta dựa vào để đạt được mục tiêu sản xuất tốt hơn, dinh dưỡng tốt hơn, môi trường tốt hơn và cuộc sống tốt hơn”.

Các dự án được GEF phê duyệt lần này sẽ hỗ trợ các quốc gia và cộng đồng áp dụng các thực hành bền vững hơn và thích ứng với khí hậu, thúc đẩy hợp tác khu vực và ban hành các chính sách mạnh mẽ hơn để bảo tồn đa dạng sinh học và ngăn chặn nạn khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không được kiểm soát (IUU).

Cụ thể, các dự án sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho 441.500 người và phục hồi hơn 27.000 ha cảnh quan đã bị suy thoái. Các dự án này cũng sẽ lập ra 30.000 ha khu bảo tồn mới trên đất liền và trên biển, đồng thời cải thiện việc quản lý hơn 765.000 ha cảnh quan và 4 triệu ha sinh cảnh biển.

Đồng thời, hoạt động của các dự án được thiết kế nhằm giảm thiểu 6,8 triệu tấn phát thải khí nhà kính và chuyển đổi 547.393 tấn nguồn lợi thủy sản hiện đang bị khai thác quá mức sang các hình thức bền vững hơn.

Trong số các dự án do FAO chủ trì có một dự án khu vực được triển khai ở Vịnh Thái Lan nhằm khuyến khích quản lý nghề cá bền vững tại Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Thông qua áp dụng phương pháp tiếp cận hệ sinh thái đối với nghề cá và tăng cường quản trị nghề cá, dự án này sẽ giúp bảo tồn đa dạng sinh học biển và giảm thiểu việc khai thác quá mức nguồn lợi thủy sản đang dần cạn kiệt, đồng thời hỗ trợ sinh kế bền vững cho ngư dân.