08:36 27/09/2011

HRC ước lãi 85 tỷ đồng trong 9 tháng

Mai Anh

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRCHSX) công bố ước kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu HRC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu HRC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRCHSX) công bố ước kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2011.

Theo đó, 9 tháng năm 2011, lượng khai thác mủ cao su của HRC đạt 1.500 tấn, sản lượng tiêu thụ đạt trên 4.000 tấn. Doanh thu toàn Công ty ước đạt 440 tỷ đồng, trong đó, tiêu thụ mủ cao su đạt 416 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế của HRC ước đạt 100 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước đạt 85 tỷ đồng.

Trước đó, HRC cho biết, trong tháng 8/2011, công ty khai thác được 290 tấn, tổng sản lượng khai thác kể từ đầu năm hơn 1.252 tấn, đạt 42% kế hoạch năm (kế hoạch 3.000 tấn).

Cũng trong tháng 8/2011, công ty giao bán 583 tấn, doanh thu 58 tỷ đồng, trong đó, lượng xuất khẩu là 423 tấn, doanh thu đạt 2.051.697 USD. Cộng dồn 8 tháng, công ty đã giao bán được 4.019 tấn, doanh thu đạt hơn 406,3 tỷ đồng. Vườn cây trồng mới và vườn xây dựng cơ bản các năm phát triển ổn định.

Được biết, công ty đã thông qua kế hoạch điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 với sản lượng tiêu thụ tăng 200 tấn lên 4.300 tấn; giá thành tiêu thụ bình quân điều chỉnh từ 38,49 triệu đồng lên 49,23 triệu đồng. Trong đó, giá thành tiêu thụ khai thác tăng từ 34,94 triệu đồng lên 44 triệu đồng; Giá bán bình quân được điều chỉnh tăng từ 50 triệu lên 67 triệu đồng/tấn.

Tổng doanh thu tăng từ 240,8 tỷ đồng lên 323,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng từ 68,26 tỷ lên 95,27 tỷ đồng và điều chỉnh cổ tức bằng tiền tăng từ 20% lên 25%.