11:22 27/01/2015

KDC xin ý kiến cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 200%

Hà Anh

Việc chốt danh sách cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông dự kiến từ ngày 9/2 đến ngày 12/2/2015

Thương vụ chuyển nhượng 80% cổ phần Kinh Đô Bình Dương cho Mondelẽz 
International với giá 370 triệu USD, được 
kỳ vọng sẽ hoàn tất vào quý 2/2015.
Thương vụ chuyển nhượng 80% cổ phần Kinh Đô Bình Dương cho Mondelẽz International với giá 370 triệu USD, được kỳ vọng sẽ hoàn tất vào quý 2/2015.
Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chốt danh sách xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, chính sách cổ tức đặc biệt cho cổ đông năm 2015 sau khi hoàn tất việc bán 80% cổ phần tại Công ty Cổ phần Kinh Đô Bình Dương và nhận được tiền với tỷ lệ 200% trên mệnh giá cổ phần, tương ứng 20.000 đồng/cổ phiếu.

Việc trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành. Việc chốt danh sách cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông dự kiến từ ngày 9/2 đến ngày 12/2/2015.

Thương vụ chuyển nhượng 80% cổ phần Kinh Đô Bình Dương cho Mondelẽz International với giá 7.846,88 tỷ đồng (tương đương 370 triệu USD) được kỳ vọng sẽ hoàn tất vào quý 2/2015, qua đó giúp bổ sung thêm nguồn lực để đầu tư vào các nhãn hiệu của Kinh Đô, bao gồm Cosy, Solite và AFC cho người tiêu dùng Việt Nam.

Trước đó, KDC đã mua 20 triệu cổ phiếu quỹ với giá giao dịch bình quân 50.043 đồng/cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Kinh Đô là 235.161.141 cổ phiếu. Như vậy KDC sẽ phải chi ra để trả cổ tức là hơn 4.700 tỷ đồng.