07:41 28/07/2012

Khôi phục dữ liệu máy tính do xóa nhầm

Cuộc sống số

Các bạn có thể chỉ cho tôi cách khôi phục lại dữ liệu trong máy tính sau khi bị xóa

Tìm lại dữ liệu đã bị xóa thế nào đây? - Ảnh minh họa.
Tìm lại dữ liệu đã bị xóa thế nào đây? - Ảnh minh họa.
Các bạn có thể chỉ cho tôi cách khôi phục lại dữ liệu trong máy tính sau khi bị xóa.

Vừa rồi tôi có lỡ tay xóa nhầm dữ liệu mà phải mất rất nhiều năm để xây dựng nên. Tôi đã thử khá nhiều cách nhưng vẫn chưa tìm lại được.

Cảm ơn các bạn nhiều.

(Văn Giang, Bắc Giang)