15:09 28/04/2015

Nepal dồn lực cứu nạn nhân động đất

Diệp Vũ

Số người chết vì trận động đất 7,8 độ richter ở Nepal tính đến ngày hôm qua đã vượt ngưỡng 3.700 người