19:14 02/02/2015

Ngân hàng Xây dựng về Ngân hàng Nhà nước giá 0 đồng

Nhật Nam

Ngân hàng Nhà nước tuyên bố quyết định sẽ mua lại bắt buộc toàn bộ vốn cổ phần của VNCB

Đại diện cơ quan thanh tra đọc tuyên bố của Ngân hàng Nhà nước tại đại hội đồng cổ đông VNCB.<br>
Đại diện cơ quan thanh tra đọc tuyên bố của Ngân hàng Nhà nước tại đại hội đồng cổ đông VNCB.<br>
Cuối chiều nay (2/2), Ngân hàng Nhà nước phát đi thông báo về việc xử lý đặc biệt đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Thông cáo cho biết, ngày 31/1/2015, đại hội đồng cổ đông bất thường VNCB đã được tổ chức tại Long An để thông báo công khai về kết quả kiểm toán độc lập về thực trạng tài chính, giá trị thực và vốn điều lệ của ngân hàng, và thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông quyết nghị không thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ để đảm bảo giá trị thực vốn điều lệ tối thiểu của ngân hàng bằng mức vốn pháp định.

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng, Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg ngày 1/8/2013 về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông VNCB, Ngân hàng Nhà nước đã tuyên bố quyết định sẽ mua lại bắt buộc toàn bộ vốn cổ phần của VNCB với giá bằng 0 đồng/cổ phần.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ) của VNCB, chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông đối với các cổ đông hiện hữu của ngân hàng này.

“Với việc Ngân hàng Nhà nước nắm quyền sở hữu toàn bộ vốn điều lệ và Ngân hàng Ngoại thương tham gia quản trị, điều hành VNCB, VNCB có điều kiện thuận lợi hơn trong việc triển khai thành công phương án tái cơ cấu được duyệt và phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng an toàn, hiệu quả hơn. Đồng thời, các quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại VNCB sẽ tiếp tục được đảm bảo theo quy định của pháp luật”, thông cáo viết.

Vào trung tuần tháng 1 vừa qua, VNCB đã thông báo tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường, nhằm công khai về kết quả kiểm toán độc lập và thực trạng tài chính của ngân hàng đến ngày 30/11/2014. Cùng đó, sẽ trình và bàn về phương án bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 26/12/2013, VNCB công bố mức vốn điều lệ mới là 7.500 tỷ đồng, sau khi thực hiện thay đổi tên gọi từ Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) với sự tham gia của cổ đông mới, có cổ đông lớn là Tập đoàn Thiên Thanh.