17:50 13/05/2021

Ngừng việc do Covid, doanh nghiệp trả lương cho người lao động thế nào?

Nhật Dương -

Trong trường hợp thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và lao động có thể thoả thuận tạm hoãn hợp đồng không hưởng lương…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội vừa có hướng dẫn về việc trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh Covid–19.

Nhận định về tình hình việc làm và lao động của Hà Nội hiện nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết: hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước cũng như địa bàn Thành phố Hà Nội đang diễn biến rất phức tạp. Nguy cơ bùng phát dịch trong các phân xưởng, nhà máy, doanh nghiệp, các khu công nghiệp là hoàn toàn có thể xảy ra với mức độ nguy hiểm cao.

Điều này sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và đời sống, việc làm của hàng chục nghìn lao động trên địa bàn thành phố.

Trước tình hình này, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội yêu cầu công đoàn giám sát chặt chẽ việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động bị ngừng việc. Đồng thời, không để xảy ra trường hợp doanh nghiệp lợi dụng ảnh hưởng dịch bệnh để cắt giảm quyền lợi của người lao động, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; giám sát việc thực hiện chi trả chế độ cho người lao động bị ngừng việc do dịch Covid–19.

 

Nếu thời gian ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận, nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Riêng đối với việc trả lương ngừng việc cho người lao động căn cứ vào quy định tại Điều 99 của Bộ luật Lao động năm 2019 và Văn bản 1064 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.

Trường hợp người lao động ngừng việc do phải đi cách ly tập trung hoặc do doanh nghiệp dừng hoạt động vì bị phong tỏa do dịch Covid–19, nếu thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn đến không bố trí đủ việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, phải đảm bảo người lao động tạm thời chuyển làm công việc khác so với hợp đồng lao động không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 1 năm. Người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động ít nhất 3 ngày làm việc.

Người lao động được trả lương theo công việc mới, nếu tiền lương công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc.

Ngoài ra, trong trường hợp thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận tạm hoãn hợp đồng lao động không hưởng lương hoặc hưởng lương nếu hai bên có sự thỏa thuận.

Nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất dẫn tới buộc phải cắt giảm chỗ làm việc thì thực hiện phương án đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động. Trong trường hợp này doanh nghiệp phải chi trả trợ cấp cho người lao động.