18:52 19/09/2022

Ông Phạm Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Ngọc Hân -

Với 57/57 đại biểu có mặt tán thành (đạt tỷ lệ 100%), ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, được bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Ông Phạm Anh Tuấn nhận hoa chúc mừng giữ cương vị mới
Ông Phạm Anh Tuấn nhận hoa chúc mừng giữ cương vị mới

Chiều 19/9, kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức họp xem xét công tác tổ chức cán bộ và một số vấn đề khác. 

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Với 57/57 đại biểu có mặt tán thành (đạt tỉ lệ 100%), ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, được bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Ông Phạm Anh Tuấn sinh năm 1973, quê ở xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; là tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng. Ông Phạm Anh Tuấn từng trải qua các vị trí Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện; Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Năm 2019, ông Phạm Anh Tuấn được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 8/9, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã điều động và chỉ định ông Phạm Anh Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn cho biết, với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND tỉnh, ông sẽ cùng với tập thể lãnh đạo UBND tỉnh nghiêm túc giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch mọi vấn đề; cùng nhau chung sức, chung lòng xây dựng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đoàn kết, thống nhất, kiên định vững vàng, thực sự gương mẫu, phát huy tốt nhất vai trò của tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và của mỗi thành viên UBND;

"Tôi cùng tập thể lãnh đạo Uỷ ban nhân dân sẽ hành động kiên quyết, kịp thời, sáng tạo, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, không phụ lòng tin của lãnh đạo các cấp, của đại biểu Hội đồng nhân dân, của cử tri và nhân dân trong tỉnh", ông Anh Tuấn nói.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định cũng thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Nguyễn Phi Long, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định, do nhận công tác ở đơn vị mới theo sự điều động của Trung ương. 

Trước đó, ngày 22/7, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.