18:42 14/05/2021

Rà soát, xây dựng trụ sở gần 30 cơ quan tư pháp

Nhĩ Anh -

Hệ thống trụ sở các cơ quan tư pháp của Thành phố Hà Nội được xây dựng phân tán theo khu vực hành chính các địa phương. Quá trình tách nhập, thành lập mới các đơn vị hành chính không định hướng từ trước, dẫn đến các trụ sở không phù hợp theo quy hoạch…

Hội nghị họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội.
Hội nghị họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có 14 trụ sở Toà án nhân dân, 13 trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện có diện tích chật hẹp, đã xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu công việc...

Tại Hội nghị họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội vừa diễn ra mới đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy đánh giá: trụ sở của các cơ quan tư pháp Thành phố cần phải được cải tạo, nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Lý do được đưa ra là hiện nay, mỗi năm, khối lượng công việc của các cơ quan tư pháp Thành phố phải thực hiện rất lớn. Đặc biệt, thành phố Hà Nội còn được Trung ương ủy quyền đưa ra xét xử nhiều vụ án lớn, đòi hỏi trụ sở của các cơ quan tư pháp Thành phố phải được cải tạo, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Về nội dung đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa trụ sở, kho tàng đã xuống cấp của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp 2 cấp thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, Thành phố đã thống nhất danh sách các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa trụ sở, kho tàng đã xuống cấp của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp 2 cấp thành phố Hà Nội để trình HĐND Thành phố vào kỳ họp tháng 7/2021. Thành phố cũng thực hiện những quy trình, thủ tục theo quy định để triển khai dự án xây dựng kho vật chứng sử dụng chung cho các cơ quan tư pháp Thành phố…

Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy cũng đề nghị các cơ quan rà soát lại toàn bộ các kiến nghị, đề xuất liên quan đến các dự án cải tạo, xây mới trụ sở, bảo đảm đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới. UBND Thành phố xem xét bố trí ngân sách; Ban Nội chính Thành ủy hoàn thiện báo cáo chính thức, trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cơ quan chức năng để sớm triển khai thực hiện các dự án theo quy định.

Cũng theo Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Phí Minh Hải, trong những năm qua, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo UBND Thành phố, các sở, ngành, các cấp chính quyền Thành phố tăng cường hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện và phương tiện, trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị trong khối tư pháp Thành phố.

Tuy nhiên, hệ thống trụ sở các cơ quan tư pháp của Thành phố được xây dựng phân tán theo khu vực hành chính các địa phương. Quá trình tách nhập, thành lập mới các đơn vị hành chính không định hướng từ trước, dẫn đến các trụ sở không phù hợp theo quy hoạch… 

Thực trạng này đặt ra yêu cầu cần sớm xây mới, cải tạo, sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất của các cơ quan tư pháp Thành phố nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Tính riêng giai đoạn 2005-2019, Thành phố đã bố trí kinh phí, hỗ trợ các cơ quan tư pháp hơn 457 tỷ đồng, trong đó, ngân sách cấp Thành phố đã hỗ trợ hơn 191 tỷ đồng; ngân sách cấp quận, huyện, thị xã hỗ trợ hơn 266 tỷ đồng.