14:38 03/06/2008

Sẽ ưu đãi thuế để khuyến khích xã hội hóa

Hoàng Anh

Thủ tướng vừa ban hành nghị định về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với nhiều lĩnh vực

Thủ tướng vừa ban hành Nghị định số 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực: giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.

Nghị định quy định rõ về chính sách khuyến khích phát triển xã hội hoá, nguồn thu của cơ sở thực hiện xã hội hoá, trách nhiệm của cơ sở thực hiện xã hội hoá, quản lý nhà nước đối với các cơ sở cung ứng dịch vụ thuộc lĩnh vực xã hội hoá và các điều khoản thi hành.

Về nguyên tắc thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hoá, Nhà nước sẽ áp dụng mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở thực hiện xã hội hoá để khuyến khích.

Đặc biệt, về chính sách khuyến khích phát triển xã hội hoá, Nghị định đã đề cập đến các vấn đề: cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất; giao đất, cho thuê đất; lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi tín dụng; huy động vốn; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; khen thưởng; xử lý tài sản khi chuyển đổi hình thức hoạt động.