00:25 08/02/2013

SJS báo lỗ lũy kế 384 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 4, SJS lỗ 127,6 tỷ đồng, lũy kế lỗ 302,66 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12 lỗ 384 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu SJS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SJS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2012.

Theo đó, doanh thu bán hàng quý 4/2012 đạt 31 tỷ đồng, lũy kế năm 2012 đạt gần 74 tỷ đồng.

Trong quý 4/2012, SJS lỗ sau thuế 175 tỷ đồng, lũy kế năm 2012 lỗ 302,66 tỷ đồng. Lỗ lũy kế đến hết năm 2012 của SJS là 384 tỷ đồng.

Theo SJS, có ba nguyên nhân chính dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ trên báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán quý 4 và năm 2012.

Một là, trong năm công ty chưa ghi nhận doanh thu để bù đắp các khoản chi phí của công ty, kết quả trong kỳ công ty ghi nhận lỗ chi phí quản lý là 50 tỷ đồng.

Hai là, thị trường chứng khoán năm 2012 cũng bị ảnh hưởng của các thông tin vĩ mô nên phần lớn các khoản đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết trong danh mục đầu tư của công ty đều giảm giá mạnh, vì vậy công ty trích lập dự phòng số tiền là 60 tỷ đồng.

Ba là, cũng do thị  trường bất động sản dự kiến sẽ còn nhiều biến động trong thời gian tới nên trong kỳ công ty đã chủ động trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư vào các dự án khác là 190 tỷ đồng.