14:16 06/07/2015

Thủ tướng phê chuẩn, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ lãnh đạo

Ngô Trang

Thủ tướng bổ nhiệm một số cán bộ lãnh đạo Trung ương, địa phương và Đài Truyền hình Việt Nam

Một số cán bộ lãnh đạo của bô, ngành và VTV được Thủ tướng quyết định bổ nhiệm hoặc kéo dài thời gian công tác.<br>
Một số cán bộ lãnh đạo của bô, ngành và VTV được Thủ tướng quyết định bổ nhiệm hoặc kéo dài thời gian công tác.<br>
Tuần qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định bổ nhiệm một số cán bộ lãnh đạo Trung ương, địa phương và Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Trương Chí Trung, sinh ngày 23/5/1956 và kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp đối với ông Đinh Trung Tụng, sinh ngày 8/10/1956 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đồng thời, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay bà Nguyễn Thị Kim Thúy.

Thủ tướng cũng quyết định bổ nhiệm lại ông Lâm Kiết Tường và ông Nguyễn Thành Lương giữ chức Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Ông Lâm Kiết Tường và ông Nguyễn Thành Lương đã được Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn làm Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam từ ngày 20/5/2010.

Cũng trong tuần qua, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Quyết định 980/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Quang Trung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Quyết định 978/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Văn Rón, để nhận nhiệm vụ mới.

Trong 2 ngày 29 và 30/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau đã tổ chức kỳ họp lần thứ 12, nhiệm kỳ 2011 - 2016 để xem xét miễn nhiệm và bầu cử bổ sung các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh.

Theo đó, ông Nguyễn Tiến Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2011-2016, thay ông Phạm Thành Tươi đến tuổi nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Tiến Hải, sinh năm 1965, quê xã Tân Thành, thành phố Cà Mau; chuyên môn nghiệp vụ là thạc sĩ Quản lý hành chính công.