12:24 24/03/2007

Tiền giả thu giữ qua ngân hàng tiếp tục giảm

Số lượng tiền giả thu giữ qua hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước đang có xu hướng giảm xuống

Tờ tiền giả loại 100.000 đồng bên trên, bên dưới là tờ tiền thật - Ảnh: TN.
Tờ tiền giả loại 100.000 đồng bên trên, bên dưới là tờ tiền thật - Ảnh: TN.
Số tiền giả thu giữ qua hệ thống ngân hàng, kho bạc Nhà nước hai tháng đầu năm 2007 giảm 38,77% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, số tiền giả tiền cotton (tính theo số tờ) chủ yếu là mệnh giá 100.000 đồng và 20.000 đồng.

Tiền giả tiền polymer đến nay mới xuất hiện từ loại mệnh giá 50.000 đồng trở lên.

Theo Ngân hàng Nhà nước, từ năm 2005 đến nay, số lượng tiền giả thu giữ qua hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước đang có xu hướng giảm xuống, nhất là từ đầu năm 2007 đến nay giảm khá mạnh.