15:21 11/11/2020

Trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và 2 bộ trưởng

Lan Anh

Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn 3 thành viên chính phủ gồm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: VGP

Chiều 11/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Theo chương trình, chiều 11/11, Quốc hội nghe báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn, nghe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải trình và tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

Tiếp đó, Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó Ban Kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn việc miễn nhiệm nói trên.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng. Quy trình phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng được Quốc hội thực hiện do hai nhân sự này đã nhận nhiệm vụ mới.

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự mới bao gồm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Y tế và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Các nhân sự được giới thiệu lần lượt là ông Huỳnh Thành Đạt (Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM), ông Nguyễn Thanh Long (quyền Bộ trưởng Y tế) và bà Nguyễn Thị Hồng (Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước).

Cũng trong chiều nay, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; việc phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối.