18:34 21/04/2021

Từ 28/4, HAG bị đưa vào diện kiểm soát và chỉ được giao dịch phiên chiều

Hà Anh

Cổ phiếu HAG bị hạn chế về thời gian giao dịch chỉ vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu HAG từ đầu tháng 4 đến nay.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu HAG từ đầu tháng 4 đến nay.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) từ diện cảnh báo sang điện kiểm soát.

Cụ thể: HOSE thông báo về việc đưa cổ phiếu HAG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát, từ ngày 28/4/2021, theo đó cổ phiếu HAG bị hạn chế về thời gian giao dịch chỉ vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận.

Nguyên nhân do lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ năm 2020 gần 1.256 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 hơn 6.302 tỷ đồng, đồng thời công ty thực hiện điều chỉnh hồi tố số liệu năm 2018 và 2019 dẫn đến lỗ lũy kế hơn 4.766 tỷ đồng.

Liên quan đến việc điều chỉnh hồi tố khoản lỗ, HAGL đã có giải trình về việc điều chỉnh hồi tố báo cáo đã kiểm toán năm 2018 và 2019. Cụ thể, trong báo cáo tài chính quý 4/2020 của HAG xuất hiện khoản lỗ hơn 5.000 tỷ đồng trên bảng cân đối kế toán vào cuối kỳ trong khi kết quả kinh doanh trong năm 2020 không tệ đến vậy. Theo thuyết minh, công ty đã trích lập dự phòng các khoản phải thu tồn đọng đẩy về năm 2019.

Phía HAGL cho biết, lý do của việc thực hiện trích lập dự phòng trên xuất phát từ tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, vốn mang tính phụ thuộc và chịu sự tác động bởi các yếu tố thị trường. Trong các năm trước đây, Ban Tổng Giám đốc đánh giá khả năng thu hồi các khoản phải thu là khá cao.

Trên thị trường, cổ phiếu HAG đang trong xu hướng giảm sau đợt tăng mạnh lên 6.230 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 12/4 và chốt phiên ngày 20/4, giá cổ phiếu HAG giảm còn 5.810 đồng/cổ phiếu.