13:37 24/02/2022

Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn 2,23%

Phúc Minh

Theo công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, tổng số hộ nghèo cả nước là 609.049 hộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,23%...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã ký Quyết định số 125/QĐ-LĐTBXH công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Theo Quyết định công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên phạm vi toàn quốc, tổng số hộ nghèo là 609.049 hộ; tỷ lệ hộ nghèo là 2,23%. Tổng số hộ cận nghèo là 850.202 hộ và tỷ lệ hộ cận nghèo 3,11%.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, số hộ nghèo, hộ cận nghèo công bố tại Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế, xã hội khác năm 2021.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ Quyết định này để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn 2,23% - Ảnh 1
Danh sách kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020. Nguồn - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
Danh sách kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020. Nguồn - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.