16:35 13/10/2022

Vecom đề nghị Tổng cục Thuế giảm tối đa chi phí cho các sàn thương mại điện tử

Thủy Diệu

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) đề nghị Tổng cục Thuế và các cơ quan quản lý nhà nước lưu ý thực tế này, giảm tối đa các gánh nặng chi phí, gánh nặng tuân thủ, tạo điều kiện cho các sàn thương mại điện tử phát triển…

Theo Vecom, hoạt động của các sàn còn rất khó khăn, đòi hỏi đầu tư lớn, chi phí hoạt động cao nhưng hầu hết vẫn đang lỗ - Ảnh minh họa.
Theo Vecom, hoạt động của các sàn còn rất khó khăn, đòi hỏi đầu tư lớn, chi phí hoạt động cao nhưng hầu hết vẫn đang lỗ - Ảnh minh họa.

Vecom vừa phúc đáp Công văn số 3434/TCT-DNNCN về việc Khảo sát thông tin dữ liệu cung cấp thông tin của các sàn thương mại điện tử của Tổng cục Thuế, trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp hội viên là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử.

Theo đó, Vecom ủng hộ phương án cung cấp thông tin theo phương thức điện tử để thuận tiện cho công tác quản lý thuế của cơ quan Thuế và thuận tiện cho hoạt động kinh doanh thông suốt của các sàn. Tuy nhiên, việc báo cáo, cung cấp thông tin cần ở mức hợp lý, bám sát quy định pháp luật hiện hành, không vượt quá quyền hạn, trách nhiệm của doanh nghiệp sàn thương mại điện tử , đảm bảo đúng nguyên tắc “tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử” theo khoản 4 Điều 1 Thông tư 100/2021/TT-BTC.

Công văn 3434/TCT-DNNCN trích dẫn quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 và khoản 5 Điều 1 Thông tư 100/2021/TT-BTC là cơ sở pháp lý. VECOM thấy rằng cần làm rõ cơ sở của việc cung cấp thông tin của “tổ chức cung cấp hàng hóa dịch vụ thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử”.

Cụ thể: Khoản 5 Điều 1 Thông tư 100/2021/TT-BTC quy định “Trong trường hợp tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử không thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua Sàn trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự thì Cục Thuế phối hợp với Sàn giao dịch thương mại điện tử trong việc chia sẻ và cung cấp thông tin của cá nhân kinh doanh thông qua Sàn theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế để quản lý thuế theo quy định của pháp luật”.

Trong khi đó, ngoài đối tượng quy định tại Thông tư 100 nêu trên, Công văn 3434/TCT-DNNCN đã mở rộng đối tượng mà các Sàn TMĐT phải cung cấp thông tin để bao gồm các “tổ chức cung cấp hàng hóa, dịch vụ thông qua Sàn”.

Trong phúc đáp của mình, Vecom mong muốn Tổng cục Thuế tham khảo một cách thấu đáo ý kiến đóng góp từ Hiệp hội và các sàn thương mại điện tử. Đồng thời kiến nghị những lần tiếp theo Tổng cục Thuế cần đưa ra khoảng thời gian lấy ý kiến hợp lý, ít nhất là ba tuần, để Hiệp hội có cơ hội tổng hợp thông tin từ các hội viên, đảm bảo chất lượng phản biện chính sách.

Và theo Vecom, cần hạn chế việc yêu cầu góp ý chính sách chỉ trong một vài ngày làm việc. Chẳng hạn, Vecom nhận được Công văn 3434/TCT-DNNCN vào chiều ngày 20/9/2022, trong khi Công văn yêu cầu gửi ý kiến về Tổng cục Thuế trước ngày 21/9/2022.

Từ thực tế quan sát, nghiên cứu và đồng hành cùng các sàn giao dịch thương mại điện tử trong thời gian qua, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho rằng các sàn thương mại điện tử là động lực quan trọng nhất góp phần phát triển thương mại điện tử nước ta, góp phần đắc lực cho công cuộc chuyển đổi số, tạo ra hàng triệu việc làm mỗi năm và đóng góp không nhỏ vào nguồn thu ngân sách nhà nước thông qua các loại thuế.

Tuy nhiên, theo Vecom, hoạt động của các sàn còn rất khó khăn, đòi hỏi đầu tư lớn, chi phí hoạt động cao nhưng hầu hết vẫn đang lỗ. Do đó, hiệp hội này đề nghị Tổng cục Thuế và các cơ quan quản lý nhà nước lưu ý thực tế này, giảm tối đa các gánh nặng chi phí, gánh nặng tuân thủ, tạo điều kiện cho các sàn thương mại điện tử phát triển. Khi đó, cả thương mại điện tử và nền kinh tế được hưởng lợi, đồng thời nguồn thu thuế cũng tăng và ổn định.