09:24 21/05/2021

YEG dự kiến chuyển nhượng vốn tại Yeah1 eDigital theo hình thức IPO

Hà Anh -

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE) thông báo Quyết định của HĐQT về việc triển khai thực hiện chuyển nhượng vốn tại công ty con là CTCP Yeah1 eDigital...

Hiện, Yeah1 đang sở hữu 96,67% vốn tại CTCP Yeah1 eDigital, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, sản xuất chương trình.
Hiện, Yeah1 đang sở hữu 96,67% vốn tại CTCP Yeah1 eDigital, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, sản xuất chương trình.

Theo đó, Yeah1 dự kiến triển khai chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của CTCP Yeah1 eDigital với số lượng chào bán là 1,25 triệu cổ phiếu, giá chào bán bằng mức giá chào bán cổ phần phát hành mới do CTCP Yeah1 eDigital phát hành và không thấp hơn giá trị sổ sách tính tới cuối năm 2020 là 15.497 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, ước tính Yeah1 sẽ mang về tối thiểu 19,37 tỷ đồng từ đợt IPO này. Thời gian dự kiến là sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Đây là loại cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.

Yeah1 cho biết nguyên tắc ưu tiên phân phối là đợt IPO CTCP Yeah1 eDigital kết hợp giữa chào bán cổ phiếu phát hành mới (CTCP Yeah1 eDigital phát hành) và chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông hiện hữu (do Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 chào bán), nguyên tắc ưu tiên phân phối cổ phiếu là phân phối hết số cổ phiếu của eDigital chào bán, sau đó sẽ phân phố cổ phiếu do Tập đoàn chào bán.

Tính tới 31/3/2021, Yeah1 đang sở hữu 96,67% vốn tại CTCP Yeah1 eDigital, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, sản xuất chương trình.

Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cổ đông công ty thông qua việc thực hiện xoá lỗ luỹ kế. Đônhg thời, công ty có kế hoạch chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp tại Yeah1 Network Pte.Ltd. Yeah1 giao/ủy quyền cho chủ tịch hội đồng quản trị lựa chọn đối tác, quyết định giá bán, ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc có liên quan.

Việc chuyển nhượng này nằm trong chiến lượng tái cơ cấu các mảng kinh doanh/các công ty thành viên nhằm tinh gọn bộ máy, gia tăng hiệu quả hoạt động.

Hồi cuối tháng 4/2021, Yeah1 đã nhận được Quyết định số 432/QĐ-CCT ngày 22/4/2021 của Chi cục Thuế quận 3 về việc xử phạt vi phành hành chính về thuế với mức phạt là gần 88 triệu đồng do các sai sót trong việc ghi nhận thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và một số khoản mục khác có liên quan.

Kết thúc quý 1/2021, YEG công bố lỗ trên báo cáo tài chính riêng quý 1/2021 là âm 7,22 tỷ - cùng kỳ âm hơn 10 tỷ và lỗ sau thuế hợp nhất là âm 52,5 tỷ - cùng kỳ lãi 5,5 tỷ.

Theo giải trình từ phía công ty trên báo cáo riêng lỗ là do tăng doanh thu và giảm chi phí quản lý doanh nghiệp đến từ việc tái cơ cấu Tập đoàn.

Còn trên báo cáo tài chính hợp nhất lỗ là do tập đoàn đang trong giai đoạn mở rộng hệ sinh thái truyền thông hiện có sang hệ thống sinh thái tiêu dùng, do đó cần nguồn lực để đầu tư dẫn đến gia tăng chi phí. Ngoài ra, mảng kinh doanh mới vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm thị trường, mặc dù đã có doanh thu những chưa thể bù đăp chi phí trong thời gian ngắn.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của YEG giảm 4,2% so với đầu năm từ 1.384,96 tỷ đồng xuống còn 1.326,5 tỷ đồng - trong đó, tiền giảm từ 36,4 tỷ xuống gần 22 tỷ; phải thu ngắn hạn là 675,5 tỷ đồng. Đáng chú ý trong kỳ tồn kho tăng mạnh từ 95,6 tỷ đồng so với đầu năm lên tới 138,4 tỷ đồng.

Cũng tính tới ngày 31/3/2021, lỗ luỹ kế của YEG lên tới 264,9 tỷ đồng so với đầu năm. Được biết, YEG đã trải qua 2 năm lỗ liên tiếp, nếu tiếp tục lỗ năm thứ 3 sẽ bị huỷ niêm yết bắt buộc.