19:34 26/10/2019

AGF báo lỗ tiếp hơn 111 tỷ đồng, cổ phiếu đối mặt với việc bị hủy niêm yết bắt buộc

Hà Anh

AGF đã phát sinh khoản lỗ sau thuế cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/9/2019 là -111,74 tỷ đồng

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu AGF từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu AGF từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc cảnh báo nguy cơ hủy niêm yết đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã AGF-HOSE).

Cụ thể: ngày 21/10 vừa qua, AGF đã công bố báo cáo tài chính quý 4 niên độ tài chính 1/10/2018 – 30/9/2019. Theo đó, công ty đã phát sinh khoản lỗ sau thuế cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/9/2019 là -111,74 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ lũy kế) tại ngày 30/9/2019 là -382,171 tỷ đồng và lớn hơn so với vốn điều lệ thực góp của công ty là 281,097 tỷ đồng.

Bên cạnh đó công ty đã phát sinh lỗ 2 năm liên tiếp trước đó, và cổ phiếu AGF đang thuộc diện bị kiểm soát theo quy định. Công ty cũng đã chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán trong 2 năm liên tiếp, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt.

Do vậy, căn cứ các tình hình nêu trên HOSE đã cảnh báo rằng cổ phiếu AGF của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc.

Trước đó, cổ phiếu AGF chính thức bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch từ ngày 25/6/2019 theo quyết định số 210/QĐ-SGDHCM ngày 18/6/2019 của Tổng giám đốc HOSE.

Nguyên nhân bị tạm ngừng giao dịch mà HOSE đưa ra là công ty này tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt theo quy định. Đồng thời, cổ phiếu này vẫn thuộc diện kiểm soát theo quyết định số 18/QĐ-SGDHCM ngày 21/1/2049 của HOSE.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu AGF có giá 3.310 đồng/cổ phiếu với 1.680 cổ phiếu được giao dịch. Theo đó, vốn hóa chỉ còn hơn 93 tỷ đồng.