09:00 03/03/2022

Cần rà soát toàn bộ hồ sơ để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

Thanh Xuân

Theo thường trực Hội đồng giáo sư Nhà nước cần rà soát lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu ứng viên để chuẩn bị cho phiên họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 của Hội đồng giáo sư Nhà nước tới đây...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hội đồng giáo sư Nhà nước yêu cầu hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2021 lưu ý các trường hợp có đơn thư tố cáo, khiếu nại và phản ánh của dư luận xã hội liên quan đến nội dung chuyên môn, học thuật, tính liêm chính và uy tín khoa học, như: bài báo công bố trên các tạp chí chất lượng thấp, hoặc nằm trong danh mục tạp chí bị cảnh báo về chất lượng; bài đăng trên tạp chí đã được đưa ra khỏi danh mục ISI/Scopus; công bố bài báo số lượng lớn trong thời gian ngắn... để báo cáo cụ thể tại phiên họp để Hội đồng giáo sư Nhà nước xem xét quyết định.

Từ kết quả rà soát, nếu phát hiện có hiện tượng bất thường trong hồ sơ ứng viên như đề cập trên thì đề nghị phối hợp với văn phòng Hội đồng giáo sư Nhà nước tập trung xử lý dứt điểm và báo cáo Hội đồng giáo sư Nhà nước.

Trên cơ sở hoạt động xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 của các hội đồng giáo sư cơ sở, hội đồng giáo sư ngành, liên ngành, tổng hợp những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề đặt ra cần xem xét, giải quyết trong thời gian tới để báo cáo tại phiên họp.

Thường trực Hội đồng giáo sư Nhà nước cũng đề nghị văn phòng Hội đồng giáo sư Nhà nước chuẩn bị báo cáo tổng hợp kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2021.

Đồng thời, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước có nhiệm vụ báo cáo về việc xem xét giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại liên quan đến ứng viên và hoạt động của hội đồng giáo sư các cấp; đôn đốc, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời trả lời cho ứng viên theo đúng quy định và thông tin đầy đủ đến các cơ quan truyền thông bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Trước đó, Hội đồng giáo sư Nhà nước công bố danh sách ứng viên được hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 với 378 ứng viên giáo sư, phó giáo sư của 28 ngành, liên ngành. Nhưng ngay sau đó, một số ứng viên bị tố cáo vi phạm liêm chính học thuật, chất lượng công trình khoa học, chất lượng tạp chí không đảm bảo.