07:52 09/06/2022

Cảng thủy nội địa Long Bình được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài có trọng tải đến 5.000 tấn

Xuân Nghi -

Cảng thủy nội địa Long Bình (TP.HCM) tiếp nhận phương tiện thủy Việt Nam và phương tiện thủy nước ngoài có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn tại các cầu cảng số 1, số 2, số 3…

Theo Quyết định 706/QĐ-BGTVT, cảng thủy nội địa Long Bình được tiếp nhận tàu tải trọng đến 5.000 tấn ở cả ba cầu cảng số 1, 2 và 3.
Theo Quyết định 706/QĐ-BGTVT, cảng thủy nội địa Long Bình được tiếp nhận tàu tải trọng đến 5.000 tấn ở cả ba cầu cảng số 1, 2 và 3.

Nội dung trên được nêu ra tại Quyết định số 706/QĐ-BGTVT (ngày 06/6/2022) của Bộ Giao thông vận tải, do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang ký, công bố lại cảng thủy nội địa Long Bình, TP.HCM.

Cảng thủy nội địa Long Bình có vị trí cảng là bờ phải sông Đồng Nai, thuộc phường Long Bình, quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP.HCM, thuộc loại cảng tổng hợp, container; cấp kỹ thuật cảng cấp I.  Chủ sở hữu cảng là Tổng công ty cổ phần Đường sông Miền Nam.

Ngoài nội dung tiếp nhận phương tiện thủy Việt Nam và phương tiện thủy nước ngoài có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn tại các cầu cảng số 1, số 2, số 3, Quyết định 706 nêu rõ các nội dung khác theo Quyết định số 1575/QĐ-BGTVT ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Quyết định 706/QĐ-BGTVT cũng quy định trong quá trình khai thác cảng, Tổng công ty cổ phần Đường sông Miền Nam có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa hiện hành và Quyết định số 1575.

Cũng theo Quyết định 706, Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III chịu trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng và thu các khoản phí, lệ phí theo quy định. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện hoạt động nghiệp vụ của mình.

Điểm khác nhau giữa Quyết định 706 và Quyết định 1575 trước đó là, Quyết định 706 cho phép cảng được tiếp nhận loại phương tiện thủy Việt Nam và phương tiện thủy nước ngoài có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn tại các cầu cảng số 1, số 2 và số 3. Trong khi đó, Quyết định 1575 chỉ cho phép cầu cảng số 1 và số 2 được tiếp nhận các phương tiện thủy nói trên, còn cầu cảng số 3 chỉ được tiếp nhận phương tiện thủy có trọng tải toàn phần đến 600 tấn.

Theo Quyết định 1575/QĐ-BGTVT, vùng đất cảng của cảng thủy nội địa Long Bình có diện tích 191.402 m2 theo Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của Ủy ban nhân dân TP.HCM. Vùng nước cảng có chiều dài 407,3 m dọc theo sông, chiều rộng 40 m tính từ mép ngoài cầu cảng trở ra phía sông. Kết cấu công trình cảng gồm ba cầu cảng kết cấu bản sàn bê tông cốt thép trên hệ cọc bê tông cốt thép. Kích thước cụ thể: Cầu cảng số 1 dài 70 m, rộng 14 m; cầu cảng số 2 dài 88 m, rộng 23,75 m; cầu cảng số 3 dài 44 m, rộng 10 m.

Căn cứ điều kiện thực tế tuyến luồng, tĩnh không các công trình vượt sông, kết cấu công trình cầu cảng, khí tượng thủy văn, cao trình mực nước tại cảng, Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III phối hợp với chủ cảng, thuyền trưởng quyết định cho phương tiện thủy có kích thước, chiều cao, mớn nước, trọng tải phù hợp vào, rời cảng bảo đảm an toàn.

Tổng công ty cổ phần Đường sông Miền Nam có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về quản lý hoạt động cảng thủy nội địa hiện hành và Quyết định này (QĐ 1575); tổ chức khai thác cảng đúng mục đích, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, bảo vệ môi trường và an ninh, quốc phòng theo quy định.