06:00 15/05/2021

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc Giám đốc Hacinco

Nhật Dương

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội xử lý nghiêm, có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với Giám đốc Hacinco do vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống dịch Covid-19…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 14/5, Uỷ ban nhân dân Tp Hà Nội ban hành Văn bản số 1473 về việc xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco).

Văn bản nêu rõ, theo báo cáo dịch tễ, ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch của thành phố và sức khỏe của cộng đồng.

Căn cứ mức độ vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh và quy định hiện hành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tp Hà Nội yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội xử lý nghiêm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với ông Nguyễn Văn Thanh trong việc chấp hành các quy định về kỷ luật lao động và phòng chống dịch.

Cũng trong ngày 14/5, Thành ủy Hà Nội ra quyết định số 1069-QĐ/TƯ về việc đình chỉ sinh hoạt Đảng cấp ủy trong thời gian 90 ngày với ông Nguyễn Văn Thanh.

Trước đó, ngày 13/5, Uỷ ban nhân dân Tp Hà Nội đã có chỉ đạo Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến vị phạm của ông Nguyễn Văn Thanh.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan, trong đó có trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.

Đồng thời, đã ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội đối với ông Nguyễn Văn Thanh.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội có tiền sử du lịch về từ Đà Nẵng sau nghỉ lễ 30/4, 1/5, được Bộ Y tế công bố là ca nhiễm Covid-19 sáng 13/5.