19:11 20/07/2017

Chứng khoán Sài Gòn báo lãi 731 tỷ đồng trong 6 tháng

Bạch Dương

SSI dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 735 tỷ đồng

SSI là doanh nghiệp dẫn đầu ngành chứng khoán 
SSI là doanh nghiệp dẫn đầu ngành chứng khoán 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã chứng khoán SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh báo cáo riêng quý 2/2017. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý 2 của công ty đạt lần lượt là 762,1 tỷ đồng và 402,3 tỷ đồng - tăng lần lượt 9,5% và 10,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận khoản doanh thu 1.312 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 731 tỷ đồng. Dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 6 tháng đầu năm của công ty đạt 735 tỷ đồng.

Với kết quả này, kết thúc nửa đầu năm 2017 SSI đã hoàn thành 69,5% kế hoạch kinh doanh về lợi nhuận. Trong đó, mảng dịch vụ chứng khoán và hoạt động đầu tư tiếp tục là các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của công ty.

Tại ngày 30/06/2017, Công ty có tổng tài sản 15.984 tỷ đồng, và vốn chủ sở hữu là 8.430 tỷ đồng.

Thị phần quý 2/2017 của SSI đạt 15,35% tại HOSE và 13,67% tại HNX, đứng đầu thị trường và cách biệt so với công ty chứng khoán ở vị trí thứ 2.

Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán quý này đạt 185,9 tỷ đồng, tăng gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái. Dư nợ cho vay ký quỹ cũng ghi nhận sự tăng trưởng, bình quân quý 2 đạt 3.924 tỷ đồng, tăng 270 tỷ đồng so với bình quân quý trước.

Doanh thu toàn khối dịch vụ chứng khoán quý 2 đạt 316,1 tỷ đồng, tăng 52% so với quý 2/2016.

Hoạt động đầu tư tiếp tục có những đóng góp lớn trong cơ cấu doanh thu của công ty trong quý 2/2017, chiếm 43%, đạt 328,5 tỷ đồng. Khối nguồn vốn cũng có một quý hoạt động thành công với doanh thu đạt 108,8 tỷ đồng trong quý 2, chiếm 14,27% tổng doanh thu và tăng 27% so với quý 2/2016...