09:23 29/11/2007

Công ty Cổ phần Licogi 16 bị xử phạt 20 triệu đồng

M.Kiều

Công ty Cổ phần Licogi 16 bị xử phạt 20 triệu đồng do chào bán chứng khoán và phân phối chứng khoán không đúng luật

Ngày 27/11/2007, Chánh Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ký Quyết định số 55/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Licogi 16 với mức phạt 20 triệu đồng.

Theo Quyết định, căn cứ hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng của Công ty Cổ phần Licogi 16, trong năm 2007, Licogi 16 đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 56,5 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng quy định pháp luật.

Điều này vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.